STATRAPIDdé methode van snel paaltesten

Paaltesten

Allnamics voert paaltesten uit om de kwaliteit en de geschiktheid van funderingspalen vast te stellen.
Dit kunnen testen zijn om het draagvermogen vast te stellen, het paal-grond gedrag, het last-zakkingsdiagram of om de paal zelf te controleren op onvolkomenheden (SIT, PIT of in Nederlands ‘Hamertje Tik’). Het gaat dan om prefab palen te controleren op breuk en in de grond gevormde palen op insluitingen, paallengte, ernstige doorsnedeveranderingen, etc.

Voor het bepalen van het draagvermogen kan gekozen worden voor volgende opties:
1. Statisch Proefbelasten
2. Bi-directioneel testen
3. Dynamisch Proefbelasten
4. StatRapid Proefbelasten
Al bovenstaande testen voert Allnamics uit, op het land en offshore, in Nederland en (ver) daarbuiten.

PDA / PDM – Heianalyse

Funderingen dienen betrouwbaar te zijn. Altijd. Daarom worden tijdens de installatie van de funderingspalen metingen aan de paal verricht. Op deze wijze wordt het volledige installatieproces vastgelegd. Controle op o.a. de kalender (aantal slagen per 0,25 m), spanningen in de paal en de efficiency van de hamer (PDM / PDA).
Na het heien tijdens een zogenaamde redrive, kan informatie worden verkregen over het draagvermogen. Bij deze DLT (Dynamic Load Test of Dynamisch Proefbelasten) worden signalen verkregen die middels AllWave-DLT Signal Matchen kunnen worden geïnterpreteerd naar het statisch paalgedrag en bijbehorend draagvermogen.

VDM / VDA – Vibratory Driving Monitoring

Wanneer de palen niet worden geheid maar naar de funderingsdiepte worden getrild, kunnen vergelijkbare metingen als bij de PDM worden uitgevoerd.
Bij een Vibratory Driving Monitoring worden uitvoeringsaspecten, gedrag van de paal, van de grond en van het trilblok vastgelegd. Bewaken van uiterste waarden van onder andere spanningen, vermoeiingsbijdrage, intrilsnelheden, trilblok frequentie en efficiency, e.d. draagt bij aan de algehele kwaliteitscontrole van met trilblokken geïnstalleerde funderingspalen en monopiles.

SLT – Statisch Proefbelasten

Allnamics voert statische proefbelastingen uit conform de vigerende codes.
De statische proefbelasting is vooral geschikt voor palen met een wat kleiner draagvermogen. Voor druk- en trekproeven. Verticaal, horizontaal of onder een helling.
Tijdens de test worden kracht en verplaatsingen geregistreerd. Als resultaat volgt een heldere rapportage met het gemeten last-zakkingsdiagram.
Statisch Proefbelasten is vooral geschikt voor:
– Palen met kleine(re) draagvermogens
– Vaststellen van alpha-factoren voor verder gebruik voor het ontwerp van paalfunderingen in het project
– Vaststellen van alpha-factoren voor algemeen gebruik van een bepaald type paalsysteem
– Bepalen van de alpha-factoren voor een nieuw ontwikkeld paalsysteem
– Trouble shooten
Allnamics zorgt voor de volledige uitvoering en levert u de resultaten in een helder en praktisch rapport.

DLT – Dynamisch Proefbelasten

Dynamisch Proefbelasten is in de jaren ’80 ontwikkeld als alternatief voor het statisch proefbelasten. Resultaten van een dynamische proefbelasting zijn vergelijkbaar met die van een statische proefbelasting. Het draagvermogen, het last-zakkingsdiagram en de paalfactoren, alpha-s en alpha-p, kunnen worden bepaald. De oprichters van Allnamics hebben aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het Dynamisch Proefbelasten (PDA, DLT).
Voor de test is een veel kleinere massa nodig om de proef uit te voeren. Voor geheide palen is het heiblok vaak voldoende.

Toepassingen zijn vooral:
– Palen met grote(re) draagvermogens waar het mobiliseren van statische krachten niet praktisch of te duur wordt, zoals bij offshore palen
– Prefab heipalen, omdat deze de grote spanningen van de test kunnen weerstaan. Daardoor minder geschikt voor in de grond gevormde palen
– Palen met een gelijkmatige doorsnede. Grote vormveranderingen leiden tot grotere onnauwkeurigheid en mindere betrouwbaarheid van de resultaten
– Offshore en nearshore projecten
Allnamics is specialist in het uitvoeren van Dynamisch Proefbelasten, waar ook ter wereld.

RLT – StatNamic Belastingtesten

Allnamics kan testen tot 16 MN testen uitvoeren met de StatRapid. Voor nog hogere belastingen kan Allnamics gebruik maken van de StatNamic testmethode. Met deze testmethode zijn belastingen tot 65 MN, en binnenkort ook tot 150 MN, mogelijk.

Wilt u meer weten over StatNamic testen? Neem dan contact op met Peter middendorp@allnamics.eu

Bi-directional test (O-Cell)

Bi-Directioneel Testing of ook wel O-cell test genoemd is een alternatief op de statische proefbelasting voor in de grond gevormde betonnen palen. De kracht wordt niet aan de kop, maar halverwege aangebracht, via een vernuftig device, de cell. Daarbij wordt het bovenste deel omhoog gedrukt en werkt als een soort van tegengewicht om het onderste deel naar beneden toe te belasten. Na afloop van de test wordt het last-zakkingsdiagram geconstrueerd dat zich laat vergelijken met die van een statische proefbelasting.
Bi-directionele testen wordt vooral toegepast bij paaltesten op boorpalen met grote(re) draagvermogens, waarbij voldoende schachtwrijving kan worden gemobiliseerd om tegenkracht te genereren voor het mobiliseren van schacht- en puntweerstand van het onderste deel.

Hamertje Tik

Pile Integrity Tests, in het Nederlands bekend als ‘Hamertje Tik’ is een methode welke in de jaren ’70 in Nederland is ontwikkeld, door de oprichters van Allnamics.
De test is vooral bedoeld voor het vaststellen van imperfecties in de paal. Breuken, doorsnedeveranderingen, grondinsluitingen en andere onvolkomenheden kunnen worden vastgesteld.
Vaak is dit type test een eerste check op de uitvoering van in de grond gevormde palen.

Sonic Logging

Alternatief voor het ‘hamertje tik’ is de techniek van het Sonic Logging. Daarbij worden een aantal buizen in de paal gestort. Na uitharding van het beton worden de metingen gestart door een zender en een ontvanger in de buizen te laten zakken.
Deze meting is vooral geschikt voor in de grond gevormde palen met grotere diameters.

PAPERS EN ARTIKELEN

Allnamics heeft vele bijdragen geleverd aan internationale congressen. Die publicaties zijn beschikbaar via de Allnamics database. Een greep daaruit:

Proefbelastingen op stalen buizen in krijt voor het offshore windpark Baltic 2

Probebelastungen von Stahlrohren in Kreide für den Offshore-Windpark Baltic 2 Auter(s): MBA BSc Thomas Lahrs Dipl.-Ing.; Kurt Fredrich Jaar: 2013 Taal: Duits Waar: Pfahl-Symposium 2013, Braunschweig, Deutschland SAMENVATTING: Die EnBW Erneuerbare Energien GmBH, Hamburg, plant in der südlichen Ostsee die Errichtung des offshore-Windparks Baltic 2 mit 80 Anlagen der 3,6 MW-Klasse. Das Bau-feld befindet sich […]

Herevaluatie van de methode om paalschade te bepalen met behulp van de bètamethode

Re-evaluation of the method to determine pile damage using the Beta Method Auter(s): G. Verbeek; G. Goble Jaar: 2012 Taal: Engels Waar: Proceedings of the IS-Kanazawa, Japan SAMENVATTING: In 1979, a paper was published by Rausche and Goble describing a method to determine damage in driven piles using the Beta Method. Over the years this […]

Paaltesten voor een orkaanbestendige steiger

Pile foundation testing of a hurricane resistant jetty Auter(s): Middendorp, P., Plooy, P.J., Kruit,D.B Jaar: 2008 Taal: Engels Waar: 8th Int. Conf. Application of stress-wave theory to piles, Lisbon SAMENVATTING: To prevent pile driving problems during the construction of a jetty at Grenada a proof testing approach was applied whereby test pile driving was performed […]

Op maat gemaakte oplossingen voor het realiseren van een proefbelasting onder water

Maßgeschneiderte Lösungen zur Realisierung von Pfahlprobebelastungen unter Wasser Auter(s): Merzenich, Benecke, Fischer Jaar: 2015 Taal: Duits Waar: Pfahlsymposium SAMENVATTING: Der spanische Energiekonzern Iberdrola ist derzeit in der Planungsphase des Offshore-Windparks (OWP) Wikinger in der Deutschen Ostsee. In Wassertiefen von ca. 40 m sollen 70 Windturbinen über Jackets und Pfähle fest im Meeresboden verankert werden. Zur […]

Modellering en waarnemingen van heien met Vibro Hammers in Fraser River Delta-bodems

Modeling and Observations of Pile Installation using Vibro Hammers in Fraser River Delta Soils Auter(s): Tara, D., Middendorp.P., Verbeek, G.M. Jaar: 2014 Taal: Engels Waar: 22nd Vancouver Geotechnical Society Symposium, Vancouver, Canada INTRODUCTIE: There has been significant recent interest in the use of vibratory drivers/vibro hammers to install piles in offshore and nearshore applications around […]

Wrijvingsmodel voor zand uit statische en dynamische laboratorium testen

Skin friction models for sand from static and dynamic laboratory load tests. Auter(s): Middendorp,P., van Brederode, P.J. Jaar: 1984 Taal: Engels Waar: 2nd International Conference on The Application of Stress Wave Theory on Piles, Stockholm, Sweden Proc SAMENVATTING: The behaviour of a foundation pile during impact loading can be measured or it may be simulated […]

Een digitale aanpak van akoestisch doormeten van funderingspalen

A digital approach to sonic pile testing Auter(s): Reiding, F.J., Middendorp, P., P.J. van Brederode Jaar: 1984 Taal: Engels Waar: 2nd International Conference on Stress Waves, The Hague, Netherlands Proceedings SAMENVATTING: Artikel over het digitaliseren van SIT metingen. Download U kunt het hele artikel hier downloaden, na het opgeven van uw naam en e-mail adres. […]

Hydroblok en verbeterde heianalyse

Hydroblok and Improved Pile Driving Analysis Auter(s): Voitus van Hamme, G.E.J.S.L. Jansz, J.W. Bomer H.,and Arentsen, D. Jaar: 1974 Taal: Engels Waar: De Ingenieur Vol. 86, no. 8 SAMENVATTING: In a previous article a description of a number of features of the Hydroblock has been given, in particular the properties of the hydroblock have been […]

Op het snijvlak van palen heien en palen testen

At the cutting edge of pile driving and pile testing Auter(s): Middendorp, P., Verbeek, G. Jaar: 2012 Taal: Engels Waar: 9th International Conference on Testing and Design methods for Deep Foundations; Kanasawa, Japan SAMENVATTING: The worldwide challenges to achieve a greener planet, better communications, cost effective and fast means of transportation, and the protection against […]

Heipaal analyse & Trilblokken een haalbare combinatie

Pile Driving Analysis & Vibro Hammers A Viable Combination Auter(s): Verbeek G.;Middendorp P.; van Dorp R.; Tara D. Jaar: 2013 Taal: Engels Waar: Presentation SuperPile 2013, Minneapolis, MN SAMENVATTING: Presentatie gehouden bij de conferentie SuperPile 2013 in Minneapolis, MN. Download U kunt het hele artikel hier downloaden, na het opgeven van uw naam en e-mail […]

Installatie van Monopalen door Vibrohammers voor het Riffgat-project

Installation of Monopiles by Vibrohammers for the Riffgat Project Auter(s): de Neef, L.; Middendorp, P.; Bakker, J. Jaar: 2013 Taal: Engels Waar: Pfahlsymposium Proceedings of the Institute for Soil Mechanics and Foundation Engineering, Technische Universität Braunschweig, Germany SAMENVATTING: The successful installation of 22m diameter steel tubular piles/caissons by vibratory hammers in China in 2011 resulted […]

Snelle Paaltesten in Barcelona

Pruebas de carga rápida de pilotes en Barcelona Auter(s): Moscoso del Prado Mazza; Fernández Tadeo; Bielefeld; Jaar: 2018 Taal: Spaans Waar:: Obras Urbanas sept – oct 2018 nr 71 – Page 42-46 Samenvatting: De eerste Rapid Load Tests in Spanje werden uitgevoerd in 2017, in de haven van Barcelona. Deze moderne methode, wereldwijd gestandaardiseerd, is […]

Recente ontwikkelingen van Rapid Load Testing in Azië en Europa

Recent advances of rapid load testing in Asia and Europe Auteur(s): Chew, S.H.; Middendorp, P.; Bakker J.; Chua G. Jaar: 2015 Taal: Engels Waar: Polytechnisch tijdschrift, editie bouwkunde, wegen en waterbouw INTRODUCTION Rapid Load Testing (RLT), by which a quasi-static load is applied to a foundation pile, is used increas- ingly as an alternative to […]

Over de werking van het dieselblok

Auteur(s): Voitus van Hamme Jaar: 1981 Taal: Nederlands Waar: Proefschrift, TU-Delft INLEIDING: In dit proefschrift wordt de werking van het dieselblok beschreven en de theorie van heien. Ook worden veld metingen getoond en geanalyseerd. Het proces van het dieselblok wordt opgesplitst in 8 fasen: 1. vallen en gas uitblazen; 2. compressie; 3. de stoot, 4. […]

Van Mini- tot Gigapalen

Auteur(s): Middendorp P., van Dorp R. Jaar: 2012 Taal: Nederlands Waar: Geotechniek Funderingsdag 2012 special INLEIDING: Het thema ‘Funderingen in Beweging’ is voor Allnamics in de korte periode van haar bestaan sinds 2010, zowel letterlijk als figuurlijk de praktijk geweest voor meerdere nationale en internationale projecten op het gebied van Mini- tot Giga-palen. Hierbij kan […]

Om en om renovatie van paalfunderingen voor woningen in Zaanstad

Auteur(s): Ad Offenberg Jaar: 1981 Taal: Nederlands Waar: Polytechnisch tijdschrift, editie bouwkunde, wegen en waterbouw INLEIDING In dit artikel wordt een beeld gegeven van de wijze waarop een houten paalfundering werd aangevuld met betonpalen bij een renovatie in Zaandam. Omdat het hier voornamelijk om de fundering ging, vond men een oplossing waarbij circa vijftig procent […]

allnamics-silhouette

Start typing and press Enter to search