Maart 2017. Allnamics heeft een Statische proefbelasting uitgevoerd voor een klant in Amsterdam. De houten palen onder zijn gebouw zouden onvoldoende draagvermogen hebben en dit moest getest worden.

De experts van Allnammics doen dagelijks onderzoek aan nieuwe én bestaande funderingen. In Amsterdam, en ver daarbuiten. In het centrum van Amsterdam hebben de meeste gebouwen een houten paalfundering met palen van ongeveer 12 m lang. De palen zijn gefundeerd in de zogenaamde 1e zandlaag. Echter op sommige locaties ontbreekt deze 1e zandlaag of is deze onvoldoende vast. Als de palen dan 12 meter zijn kan het gebeuren dat de palen onvoldoende (punt)draagvermogen hebben.

Om een bestaande houten paal te testen op draagvermogen is speciale meetapparatuur nodig en een specifieke aanpak. Het begint met het maken van een kleine bouwput onder de bestaande fundering die de houten palen zichtbaar moet maken. Ook dient rekening te worden gehouden met de grondwaterstand. Deze moet namelijk continu laag worden gehouden om de paalkop tijdelijk boven het grondwater te krijgen.

Een paal wordt zorgvuldig geselecteerd en afgezaagd. Dan kan de meetapparatuur geplaatst worden. Het begint met een stalen plaat die de kracht goed over de afgezaagde paalkop verdeeld. Daarbovenop komen een krachtmeter en een vijzel. Ook wordt er een meetframe geconstrueerd rondom de paal als referentie om de paalkopzakking te meten.

Vervolgens worden de sensoren aangesloten op een Allnamics meetunit (PDR of Quad-PDR) die weer is verbonden met een Laptop met de Allnamics-SLT software.  De software kan tijdens de proef zowel numeriek als grafisch de resultaten direct laten zien.

Gedurende de proefbelasting wordt de belasting op de paal handmatig stapsgewijs opgevoerd en wordt de kracht gedurende een stap constant gehouden. De resultaten van de proef worden hieronder in de grafieken getoond.

De maximale draagkracht van de paal kan vervolgens worden bepaald afhankelijk van de met de opdrachtgever bepaalde methode. Dit kan de kracht zijn bij een verplaatsing van 10% van de paalkopdiameter. Of met een rekenmethode zoals Chin-Konder, Davidson, Van Delft of Van der Veen.

Allnamics heeft speciaal voor dit soort statische proefbelastingen een meetsysteem ontwikkeld bestaande uit een loadcell met een hoge meetnauwkeurigheid (+0.23kN) met een relatief beperkt meetbereik van 1 MN (100 Ton). Voor houten palen is dit echter dan voldoende.

Foto 1 : De krachtmeter (load cell) met kabel en USID connector om deze aan te sluiten op een PDR.

 

In de connector zit een geheugenchip die informatie bevat van de krachtmeter zoals de kalibratiewaarde en diverse andere info die het mogelijk maakt om de krachtmeter te controleren op een juiste werking.

De belasting op de paal kan ook worden gemeten met een drukmeter op het hydraulische vijzel systeem. Om dit goed te kunnen meten heeft Allnamics een sensor beschikbaar die tot 70 MPa  (700 Bar) druk kan meten met een hoge nauwkeurigheid +28 kPa.

 

Foto 2 : De hydraulische drukmeter met kabel en USID connector voor verbinding met een PDR.

 

Afgezien van de kracht op de paal moet ook de verplaatsing van de paalkop met hoge nauwkeurigheid worden gemeten. Hiervoor heeft Allnamics een verplaatsingsmeter met een meetbereik van 200 mm en een nauwkeurigheid van +0,1 mm.

Foto 3 : De verplaatsingsmeter voor het meten van de paalkopverplaatsing.

 

Foto 4 : De afgezaagde houten paal en 4 plaatjes rondom de paalkop om verplaatsing te meten.

 

Foto 5 : De paal met daarop de staalplaat de krachtmeter en de gele vijzel met drukmeter.

 

Foto 6 : De paal met referentie frame en verplaatsingsmeters geïnstalleerd en klaar voor de paaltest

 

Foto 7 : Overzicht van de Statische Proefbelasting opstelling onder een bestaand gebouw.

 

Video 1 : Hoe maak je een opzet voor een proefbelasting. Kijk deze video.

 

 

Foto 8 : De Quad-PDR met op de achtergrond de testlocatie onder het gebouw.

 

Foto 9 : De meetspecialisten achter de monitoring software.

 

Grafiek 1 : De gemeten kracht uitgezet tegen de tijd.

 

Grafiek 2 : De gemeten verplaatsingen uitgezet tegen de tijd.

 

Grafiek 3 : De berekende gemiddelde paalkop verplaatsing tegen de tijd.

 

Grafiek 4 : Het last zakkingsdiagram van de houten paal.

 

Zie <hier> meer over de onderzoeken aan bestaande funderingen door Allnamics.

Als u geïnteresseerd bent in het uitvoeren van Statische Proefbelastingen neem dan  contact met ons op.

 

Start typing and press Enter to search

StatRapid device ready in Down Town Utrecht to perform Rapid Load Testing