Funderingsonderzoek naar bestaande funderingen

Funderingsonderzoek naar bestaande (paal)funderingen

Wilt u weten wat de kwaliteit van uw fundering is? Wat u in de nabije toekomst aan onderhoud aan die fundering kunt verwachten? Of wilt u uitbreiden en vraagt u zich af of de fundering draagkrachtig genoeg is? Of verlangt de gemeente van u een funderingsonderzoek, bijvoorbeeld in verband met een splitsing? Dan is Allnamics uw partner voor uw funderingsonderzoek.

Met jarenlange ervaring in vele gemeenten, voeren de funderingspecialisten van Allnamics het onderzoek uit, waarbij een deskundig advies en daarmee uw belangen voorop staan. Met de rapportages en adviezen van de experts van Allnamics, kunnen u en uw fundering weer jaren vooruit.

Funderingsonderzoek door Allnamics: visuele inspectie van een funderingspaal
Funderingsonderzoek: Een medewerker van Allnamics voert visuele inspectie van een funderingspaal uit

Oude funderingen zijn gevoelig

Veel oude panden in Nederland zijn gefundeerd op houten palen. De kwaliteit en de draagkracht van een houten fundering neemt in de loop der jaren af. De snelheid van dit proces is onder andere afhankelijk van het toegepaste houtsoort, de zorgvuldigheid van werken tijdens de bouw en of de palen continu onder water hebben gestaan (de mate van grondwaterdekking).

Funderingsonderzoek van Allnamics: ook onder de vloer moet de fundering worden geinspecteerd en zonodig getest
Visuele inspectie als onderdeel van een totaal funderingsonderzoek van Allnamics: ook onder de vloer moet de fundering worden geinspecteerd en zonodig getest

Nog veilig?

Ook de bodemopbouw speelt een belangrijke rol in de draagkracht van een fundering. Omdat er vroeger proefondervindelijk werd geheid is de veiligheid op bezwijken, zoals tegenwoordig in moderne funderingen aanwezig is, vaak nihil. Hierdoor zijn houten paalfunderingen door het beperkte incasseringsvermogen vaak gevoelig voor invloeden van buitenaf.

 

Bestaande fundering opnieuw gebruiken

Bij nieuwbouw of een grote verbouwing komt ook de vraag of de bestaande fundering nog geschikt is. Kan voor een nieuw gebouw de bestaande fundering worden hergebruikt? En, kunnen de zwaardere belastingen uit een grote verbouw door de bestaande fundering worden opgenomen?

Dat zijn vragen waar de experts van Allnamics u mee kunnen helpen.

 

 

De experts van Allnamics

Allnamics Geotechnical & Pile Testing Experts, een Nederlands bedrijf, is deskundig op het gebied van het beoordelen van bestaande houten paalfunderingen. Met jarenlange ervaring in Amsterdam en vele andere gemeenten, voeren de experts van Allnamics de onderzoeken met preciezie en deskundigheid uit. Het resultaat van het onderzoek, de rapportage met bevindingen en aanbevelingen, is praktisch en dient als basis voor uw splitsing, bouwplannen of onderhoudsplan.

 

Wanneer funderingsinspectie?

De beoordeling van een bestaande fundering vindt plaats onder meer voor het vaststellen van onderhoudstermijnen, voorgenomen renovaties, een splitsing of het aanvragen van een splitsingsvergunning, of voor risicoanalyses voor bouwprojecten in de omgeving. Of omdat uw gemeente, waterschap, buurman of hypotheekverstrekker dat van u verwacht.

 

Het onderzoek

Het vaststellen van de kwaliteit van de fundering begint doorgaans met een vooronderzoek bestaande uit een archiefonderzoek, lintvoeg- en of vloerwaterpassingen en een inspectie van het bovengrondse casco.
Wanneer nodig wordt in een tweede fase van het onderzoek een deel van de fundering vrijgegraven. De huidige staat van de fundering wordt vastgelegd waarna er een uitgebreide analyse van de meetresultaten volgt.

KCAF Keur

KCAF Logo

Funderingsonderzoeken van Allnamics worden conform de eisen van de KCAF uitgevoerd: Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Een stichting met als doel het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen.

Meer weten?

Voor nadere informatie met betrekking tot het funderingslabel,  funderingsonderzoeken, funderingsproblemen, herstel van funderingen of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Remco Offenberg. Stuur een mailtje aan roffenberg@allnamics.com

Zie ook…

De experts van Allnamics zijn dagelijks betrokken bij vele onderzoeken.

Soms leidt dat tot aanvullend onderzoek van de funderingspalen, bijvoorbeeld wanneer de draagkracht moet worden bepaald. Zie <hier> voor een voorbeeld.

allnamics-silhouette

Start typing and press Enter to search