In maart 2016 heeft Allnamics op het Jaarbeursplein een 800-tons Rapid Load Test (RLT) uitgevoerd op het jaarbeursplein in Utrecht. De test is uitgevoerd met de 4/8 MN StatRapid.

De test is uitgevoerd in samenwerking met Brem Funderingsexpertise. Met het 4/8 MN StatRapid apparaat, geproduceerd door Cape Holland en in samenwerking met Allnamics ontwikkeld, kan met  een valgewicht van 40 ton een testbelasting tot 800 ton (8 MN) gegenereerd worden.

 

Foto 1 De StatRapid op het Jaarbeursplein in Utrecht.

 

De belangrijkste testresultaten zijn direct na de test grafisch en numeriek beschikbaar op het scherm van de meetcomputer. Op die manier konden hoofdaannemer en Bouwtoezicht de eerste resultaten van iedere belastingcyclus reeds ter plaatse evalueren. De schriftelijke rapportage was de volgende dag beschikbaar voor de klant.

 

Foto 2 De StatRapid klaar om de eerste test uit te voeren.

 

Foto 3 bespreking resultaten direct na de test.

 

Ten opzichte van traditioneel statisch proefbelasten (SLT) heeft StatRapid het voordeel dat de benodigde hoeveelheid ballastgewicht wordt terug gebracht van 800 ton naar 40 ton, het ruimtebeslag van de testopstelling beperkt blijft tot ca. 4 x 4 m² en dat de totale doorlooptijd van de test (inclusief aanvoer, opbouwen en afbreken) kan worden gereduceerd tot 1 werkdag. En dat terwijl nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de testresultaten van RLT, indien conform CUR-richtlijn 230 uitgewerkt met de  zgn. unloading point method, bij palen in zand gelijkwaardig zijn aan de testresultaten van SLT.

Ten opzichte van dynamisch proefbelasten (DLT) heeft StatRapid het voordeel dat de resultaten veel betrouwbaar zijn, onder andere omdat er bij DLT directe metingen van kracht en verplaatsing plaats vinden (in plaats van afleiding uit rekken en versnellingen zoals bij DLT) en omdat uitwerking van DLT-resultaten gecompliceerd is en veel aannames vergt, waardoor de resultaten afhankelijk zijn van de persoon die het uitwerkt. Uitwerking van RLT is veel directer en mede daardoor niet afhankelijk van de persoon die het uitwerkt.

Ten opzichte van Statnamic (een reeds langer bestaande vorm van RLT) heeft StatRapid het voordeel dat er niet gewerkt hoeft te worden met springstof en bijbehorende ontstekers, waarvan opslag, transport en gebruik door strikte regelgeving kostbaar en gecompliceerd zijn. Ook is het met StatRapid veel eenvoudiger en sneller mogelijk om meerdere belastingcycli toe te passen.

Wilt u meer informatie over de StatRapid of het uitvoeren van Rapid Load Test metingen? Lees dan ook dit artikel [een link naar de publicatie in Civiele techniek binnenkort elders op deze website] . U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Start typing and press Enter to search