Statische, Dynamische en
Snelle paaltesten
Onshore & Offshore
Paaltesten overal
ter wereld
Offshore WInd Farm - installation drivability and monitoring

Kom ook werken bij Allnamics

Allnamics biedt uitdagende jobs in een creatieve ingenieurs-omgeving. No-nonsense mentaliteit. Teamspirit op basis van gelijkwaardigheid. Creativiteit en eigen initiatief worden gestimuleerd. We zoeken:

StatRapid Tests Breda

In breda zijn kortgeleden Statrapid testen uitgevoerd ter controle van het draagvermogen van CSM panelen, een primeur. De testbelasting werd in 6 belastingstappen opgevoerd tot maximaal 11.000 kN. De bijbehorende zetting en elastische vervorming bleken gering te zijn.

StatRapid in Breda
PDA Testing during pile driving of huge monopiles: the PDR is inside the monopiles without data connection, storing all signals and data on the internal memoy of the PDR

Windpark Fryslân

Allnamics heeft PDA metingen uitgevoerd bij een aantal van de monopiles van Windpark Fryslân tijdens het heien. Daarvoor zijn nabij de bovenkant van de paal twee sets van rek- en versnellingssensoren aan de binnenzijde van de monopiles gemonteerd. Tijdens het heien zorgt de door Allnamics ontwikkelde datarecorder, de PDR, voor een autonome registratie van de gegevens (stand-alone monitoring). Alle meetdata werd opgeslagen op het interne geheugen van de PDR.

PAALPROEF ‘SONATE’

Bij het Spuikwartier in Den Haag zijn HEKbuispalen met een grote diameter getest met een Rapid Load Test (StatRapid). De testen op deze proefpalen zijn uitgevoerd conform de NPR7201 (2017).
Het betreft funderingspalen voor het gebouw Sonate Adagio, onderdeel van de skyline van het Spuikwartier in Den Haag.

StatRapid Pile Testing
allnamics-espana-02-header

Kom (af)studeren bij Allnamics

Allnamics biedt uitdagende onderwerpen en studies voor afstuderen en stage. Kom (af)studeren in onze creatieve ingenieurs-omgeving. We hebben een no-nonsens mentaliteit. Wordt deel van ons team op basis van gelijkwaardigheid. Creativiteit en eigen initiatief worden gestimuleerd. Standplaats Den Haag of Heemskerk.

NIEUWS

EXPERTS IN FUNDERINGEN

Rapid Load Testing in Singapore

PAALTESTEN

Allnamics voert paaltesten uit om de kwaliteit en de geschiktheid van een funderingspaal vast te stellen.
Dit kunnen testen zijn om het draagvermogen vast te stellen, het paal-grond gedrag, of om de paal zelf te controleren (SIT/PIT of in het Nederlands ‘Hamertje Tik’). Het gaat dan om prefab palen te controleren op breuk en in de grond gevormde palen op insluitingen, paallengte, ernstige doorsnedeveranderingen, etc.

Heivoorspellingen

Allnamics ontwikkelt sinds vele jaren de software pakketten van AllWave.  Met AllWave zijn heisimulaties uit te voeren. Een heisimulatie of heibaarheidstudie in het ontwerpstadium van een project voorkomt verrassingen tijdens de uitvoering. Voor prefab betonpalen op het land, of grote monopiles voor windparken op zee.

Pile Driving Prediction for Offshore Wind Farms using AllWave-PDP and AllWave-VDP
Allnamics-SIT-USB on CFA pile

SONIC INTEGRITY TESTING – SONISCH DOORMETEN

Het zogenaamde ‘Hamertje Tik’. Een Nederlandse vinding voor het sonisch doormeten van in de grond gevormde funderingspalen. Om defecten te detecteren en als onderdeel van de kwaliteitcontrole. Het gaat dan om prefab palen te controleren op breuk en in de grond gevormde palen op insluitingen, paallengte, ernstige doorsnedeveranderingen, etc.

FUNDERINGSONDERZOEK en REUSE BESTAANDE (PAAL)FUNDERINGEN

Wilt u weten wat de kwaliteit van uw fundering is? Wat u in de nabije toekomst aan onderhoud aan die fundering kunt verwachten? Of wilt u uitbreiden en vraagt u zich af of de fundering draagkrachtig genoeg is? Of verlangt de gemeente van u een funderingsonderzoek, bijvoorbeeld in verband met een splitsing? Dan is Allnamics uw partner voor uw funderingsonderzoek.

Update de funderingslabel met een funderingsonderzoek van de Alnamics Experts
allnamics-silhouette

Start typing and press Enter to search