Funderingen en milieu impact

De bebouwde omgeving heeft grote impact op het milieu. Dat begint al tijdens de bouw, waarvoor bouwmaterialen gewonnen en getransporteerd moeten worden. En de impact van uitstoot van het bouwmaterieel tijdens de bouw. Die impact wordt aangeduid als Scope 1 en 2, de uitstoot van de werkzaamheden tijdens de bouw. Scope 3 betreft de impact door het gebruik van bouwmaterialen.

Van de totale impact op het milieu van de bouwfase komt een belangrijk deel voor rekening van de fundering. Reden genoeg om de totale uitstoot en gebruik van primaire grondstoffen te minimaliseren. Allnamics is actief betrokken bij het realiseren van funderingsontwerpen met minder uitstoot (decarbonization). Door te testen, door mee te werken aan normcommissies en door het initieren van conferenties over dit onderwerp, zoals de Conference on Foundations Reuse and Decarbonisation. Funderingen kunnen (moeten?) minder impact hebben op het milieu (decarbonization). En hergebruik (re-use) van bestaande fundering een belangrijke, te preferen optie wanneer de bovenbouw wordt vervangen of gerenoveerd.

 

Zoals Allnamics’ Gerald Verbeek, chair of DFI’s Sustainability Committee, and chair of the Conference on Foundations Reuse and Decarbonisation het formuleert:

Sustainability simply makes sense for the deep foundation’s industry.’ Lees het hele artikel in de speciale editie over Sustainability van het DFI’s Magazine <here>.

Vraag naar de experts van Allnamics over onze bijdrage aan ‘sustainability’.

Sustainability Makes Sense

Start typing and press Enter to search

ALLNAMICS EXPERTEN FÜR GEOTECHNIK UND PFAHLPRÜFUNG