Onshore en offshore 

Funderingsonderzoek

Wilt u weten wat de kwaliteit van uw fundering is? Wat u in de nabije toekomst aan onderhoud aan die fundering kunt verwachten? Of wilt u uitbreiden en vraagt u zich af of de fundering draagkrachtig genoeg is? Of verlangt de gemeente van u een funderingsonderzoek, bijvoorbeeld in verband met een splitsing? Dan is Allnamics uw partner.

Met jarenlange ervaring in vele gemeenten, voeren de funderingspecialisten van Allnamics het onderzoek uit, waarbij een deskundig advies en daarmee uw belangen voorop staan. Met de rapportages en adviezen van de experts van Allnamics, kunnen u en uw fundering weer jaren vooruit.

Voor meer informatie, neem contact op met Remco Offenberg, offenberg@allnamics.eu

dscn9990_allnamics-1600-diensten

Heipredicties

Heipredicties worden uitgevoerd om het heigedrag te voorspellen. Daarmee kunnen onverwachte problemen worden voorkomen. En kan een efficiënt heimiddel worden geselecteerd. Krijgt dit heiblok deze paal in deze grond wel op diepte geheid? Het maken van een heiverwachting of heipredictie komt oorspronkelijk voort uit de bouw van offshore constructies, maar wordt al jaren ook toegepast op ‘gewone’ bouwprojecten, voor zowel heien als intrillen van palen en damwanden.

Intrilpredicties – VDP

Het intrillen van funderingen is al lang niet meer beperkt tot damwanden. Menige funderingspaal wordt op diepte gebracht door het toepassen van een trilblok. Maar om zeker te zijn dat de paal of damwand ook wel op diepte komt met het beschikbare trilblok, kan een intrilvoorspelling of intrilpredictie (zoals ook bij heipredicties) uitsluitsel geven. Het gedrag van paal, grond en trilblok wordt met AllWave-VDP in de computer gesimuleerd om zo het gedrag te voorspellen. Daarmee worden verwachtingen uitgesproken over de te bereiken einddiepte, spanningen en zelfs intriltijd of -snelheid. Tegenvallers op de bouwplaats kunnen zo worden voorkomen. En kan het meest efficiënte trilblok worden bepaald.

ingenieursdiensten-newdamwand-berekeningen

Damwandberekeningen

Een van de geotechnische specialisaties betreft die van het berekenen van damwanden en damwandconstructies. Zowel in het gebruiksstadium, voor permanente en tijdelijke constructies, als ook voor een efficiënte uitvoering (intrilpredicties).

Second opinion en getuigendeskundige

Door de jarenlange ervaring van de experts van Allnamics op de vele gebieden van geotechniek en funderingstechniek, zijn zij uitstekend in staat mee te kijken bij een ontwerpproces, bij uitvoering van funderingswerkzaamheden, of bij het testen van palen als supervisor.
Ook worden de experts van Allnamics ingeschakeld als deskundige bij arbitrage of rechtszaken.

ingenieursdiensten-newdamwand-berekeningen-2

Bouwput analyses

Het bouwen met grond is heel anders dan het bouwen met de traditionele bouwmaterialen zoals beton, staal, hout en kunststof. Is gedrag van grond bij het aanbrengen van een grondlichaam al complex, die complexiteit is nog vele malen groter wanneer er grond aan de bodem wordt onttrokken. Dit is zichtbaar bij de complexe materie van kelders, bouwputten, cofferdam. Daar komen de specialisten van Allnamics het best tot hun recht.

Trillingsverwachtingen en -voorspellingen

Bouwactiviteiten gaan altijd gepaard met trillingen. Trillingen ten gevolge van het bouwverkeer, ten gevolge van kraanbewegingen én ook door het heien of intrillen van funderingen. Voor bouwer, aannemer én buren is het van belang te weten of de trillingen beperkt blijven tot voelen en (tijdelijke) hinder, of dat de trillingen bij het heien of intrillen zo heftig worden dat zelfs schade aan een gebouw kan ontstaan.
Allnamics heeft een grote database ontwikkeld met eerder uitgevoerde metingen en berekeningen op basis waarvan de mate van hinder of schade door trillingen kan worden bepaald.
Naast het bepalen van trillingsverwachtingen kan Allnamics ook de werkelijk optredende trillingen registreren (trillingsmetingen en trillingsbewaking) en zodoende panden bewaken tegen overmatige trillingen.

Trillingsmetingen en trillingsbewaking

Met een breed scala aan sensoren en registratieapparatuur voert Allnamics vele trillingsmetingen uit. Deze kunnen bemand of onbemand (op afstand) worden uitgevoerd.
Doel is het bewaken van de trillingsniveaus, om gebouwen te beschermen tegen schade door trillingen. Bij Allnamics noemen we dit trilingsbewaking.

Geotechnische monitoring

Ook de internet-of-things heeft zijn intrede gedaan in de geotechniek. Allnamics heeft diverse slimme apparaten en sensoren om bewegen, spanningen en verplaatsingen te kunnen registreren.

Paalschade onderzoek

Funderingen zijn het fundament onder elke constructie. Er mag dan ook geen enkele twijfel zijn over de kwaliteit van de fundering en funderingspalen.
In geval van schade tijdens of na de uitvoering, kan Allnamics assisteren bij het voorkomen van die schade, en bij het herstellen of oplossen ervan. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:
– Paalkopschade tijdens het heien
– Niet op diepte krijgen van de paal
– Gebroken mortelschroefpalen
– Etc.
Op basis van metingen, bijvoorbeeld tijdens het heien (PDM), kan het krachtenspel in de paal worden geanalyseerd en de oorzaak van de opgetreden schade worden achterhaald. Wanneer de oorzaak eenmaal bekend is, is de oplossing vaak snel duidelijk.

PAPERS EN ARTIKELEN

Allnamics heeft vele bijdragen geleverd aan internationale congressen. Die publicaties zijn beschikbaar via de Allnamics database. Een greep daaruit:

Proefbelastingen op stalen buizen in krijt voor het offshore windpark Baltic 2

Probebelastungen von Stahlrohren in Kreide für den Offshore-Windpark Baltic 2 Auter(s): MBA BSc Thomas Lahrs Dipl.-Ing.; Kurt Fredrich Jaar: 2013 Taal: Duits Waar: Pfahl-Symposium 2013, Braunschweig, Deutschland SAMENVATTING: Die EnBW Erneuerbare Energien GmBH, Hamburg, plant in der südlichen Ostsee die Errichtung des offshore-Windparks Baltic 2 mit 80 Anlagen der 3,6 MW-Klasse. Das Bau-feld befindet sich […]

Herevaluatie van de methode om paalschade te bepalen met behulp van de bètamethode

Re-evaluation of the method to determine pile damage using the Beta Method Auter(s): G. Verbeek; G. Goble Jaar: 2012 Taal: Engels Waar: Proceedings of the IS-Kanazawa, Japan SAMENVATTING: In 1979, a paper was published by Rausche and Goble describing a method to determine damage in driven piles using the Beta Method. Over the years this […]

Paaltesten voor een orkaanbestendige steiger

Pile foundation testing of a hurricane resistant jetty Auter(s): Middendorp, P., Plooy, P.J., Kruit,D.B Jaar: 2008 Taal: Engels Waar: 8th Int. Conf. Application of stress-wave theory to piles, Lisbon SAMENVATTING: To prevent pile driving problems during the construction of a jetty at Grenada a proof testing approach was applied whereby test pile driving was performed […]

Op maat gemaakte oplossingen voor het realiseren van een proefbelasting onder water

Maßgeschneiderte Lösungen zur Realisierung von Pfahlprobebelastungen unter Wasser Auter(s): Merzenich, Benecke, Fischer Jaar: 2015 Taal: Duits Waar: Pfahlsymposium SAMENVATTING: Der spanische Energiekonzern Iberdrola ist derzeit in der Planungsphase des Offshore-Windparks (OWP) Wikinger in der Deutschen Ostsee. In Wassertiefen von ca. 40 m sollen 70 Windturbinen über Jackets und Pfähle fest im Meeresboden verankert werden. Zur […]

Modellering en waarnemingen van heien met Vibro Hammers in Fraser River Delta-bodems

Modeling and Observations of Pile Installation using Vibro Hammers in Fraser River Delta Soils Auter(s): Tara, D., Middendorp.P., Verbeek, G.M. Jaar: 2014 Taal: Engels Waar: 22nd Vancouver Geotechnical Society Symposium, Vancouver, Canada INTRODUCTIE: There has been significant recent interest in the use of vibratory drivers/vibro hammers to install piles in offshore and nearshore applications around […]

Wrijvingsmodel voor zand uit statische en dynamische laboratorium testen

Skin friction models for sand from static and dynamic laboratory load tests. Auter(s): Middendorp,P., van Brederode, P.J. Jaar: 1984 Taal: Engels Waar: 2nd International Conference on The Application of Stress Wave Theory on Piles, Stockholm, Sweden Proc SAMENVATTING: The behaviour of a foundation pile during impact loading can be measured or it may be simulated […]

Een digitale aanpak van akoestisch doormeten van funderingspalen

A digital approach to sonic pile testing Auter(s): Reiding, F.J., Middendorp, P., P.J. van Brederode Jaar: 1984 Taal: Engels Waar: 2nd International Conference on Stress Waves, The Hague, Netherlands Proceedings SAMENVATTING: Artikel over het digitaliseren van SIT metingen. Download U kunt het hele artikel hier downloaden, na het opgeven van uw naam en e-mail adres. […]

Hydroblok en verbeterde heianalyse

Hydroblok and Improved Pile Driving Analysis Auter(s): Voitus van Hamme, G.E.J.S.L. Jansz, J.W. Bomer H.,and Arentsen, D. Jaar: 1974 Taal: Engels Waar: De Ingenieur Vol. 86, no. 8 SAMENVATTING: In a previous article a description of a number of features of the Hydroblock has been given, in particular the properties of the hydroblock have been […]

Op het snijvlak van palen heien en palen testen

At the cutting edge of pile driving and pile testing Auter(s): Middendorp, P., Verbeek, G. Jaar: 2012 Taal: Engels Waar: 9th International Conference on Testing and Design methods for Deep Foundations; Kanasawa, Japan SAMENVATTING: The worldwide challenges to achieve a greener planet, better communications, cost effective and fast means of transportation, and the protection against […]

Heipaal analyse & Trilblokken een haalbare combinatie

Pile Driving Analysis & Vibro Hammers A Viable Combination Auter(s): Verbeek G.;Middendorp P.; van Dorp R.; Tara D. Jaar: 2013 Taal: Engels Waar: Presentation SuperPile 2013, Minneapolis, MN SAMENVATTING: Presentatie gehouden bij de conferentie SuperPile 2013 in Minneapolis, MN. Download U kunt het hele artikel hier downloaden, na het opgeven van uw naam en e-mail […]

Installatie van Monopalen door Vibrohammers voor het Riffgat-project

Installation of Monopiles by Vibrohammers for the Riffgat Project Auter(s): de Neef, L.; Middendorp, P.; Bakker, J. Jaar: 2013 Taal: Engels Waar: Pfahlsymposium Proceedings of the Institute for Soil Mechanics and Foundation Engineering, Technische Universität Braunschweig, Germany SAMENVATTING: The successful installation of 22m diameter steel tubular piles/caissons by vibratory hammers in China in 2011 resulted […]

Snelle Paaltesten in Barcelona

Pruebas de carga rápida de pilotes en Barcelona Auter(s): Moscoso del Prado Mazza; Fernández Tadeo; Bielefeld; Jaar: 2018 Taal: Spaans Waar:: Obras Urbanas sept – oct 2018 nr 71 – Page 42-46 Samenvatting: De eerste Rapid Load Tests in Spanje werden uitgevoerd in 2017, in de haven van Barcelona. Deze moderne methode, wereldwijd gestandaardiseerd, is […]

Recente ontwikkelingen van Rapid Load Testing in Azië en Europa

Recent advances of rapid load testing in Asia and Europe Auteur(s): Chew, S.H.; Middendorp, P.; Bakker J.; Chua G. Jaar: 2015 Taal: Engels Waar: Polytechnisch tijdschrift, editie bouwkunde, wegen en waterbouw INTRODUCTION Rapid Load Testing (RLT), by which a quasi-static load is applied to a foundation pile, is used increas- ingly as an alternative to […]

Over de werking van het dieselblok

Auteur(s): Voitus van Hamme Jaar: 1981 Taal: Nederlands Waar: Proefschrift, TU-Delft INLEIDING: In dit proefschrift wordt de werking van het dieselblok beschreven en de theorie van heien. Ook worden veld metingen getoond en geanalyseerd. Het proces van het dieselblok wordt opgesplitst in 8 fasen: 1. vallen en gas uitblazen; 2. compressie; 3. de stoot, 4. […]

Van Mini- tot Gigapalen

Auteur(s): Middendorp P., van Dorp R. Jaar: 2012 Taal: Nederlands Waar: Geotechniek Funderingsdag 2012 special INLEIDING: Het thema ‘Funderingen in Beweging’ is voor Allnamics in de korte periode van haar bestaan sinds 2010, zowel letterlijk als figuurlijk de praktijk geweest voor meerdere nationale en internationale projecten op het gebied van Mini- tot Giga-palen. Hierbij kan […]

Om en om renovatie van paalfunderingen voor woningen in Zaanstad

Auteur(s): Ad Offenberg Jaar: 1981 Taal: Nederlands Waar: Polytechnisch tijdschrift, editie bouwkunde, wegen en waterbouw INLEIDING In dit artikel wordt een beeld gegeven van de wijze waarop een houten paalfundering werd aangevuld met betonpalen bij een renovatie in Zaandam. Omdat het hier voornamelijk om de fundering ging, vond men een oplossing waarbij circa vijftig procent […]

allnamics-silhouette

Start typing and press Enter to search