Onshore en offshore 

Funderingsonderzoek

Wilt u weten wat de kwaliteit van uw fundering is? Wat u in de nabije toekomst aan onderhoud aan die fundering kunt verwachten? Of wilt u uitbreiden en vraagt u zich af of de fundering draagkrachtig genoeg is? Of verlangt de gemeente van u een funderingsonderzoek, bijvoorbeeld in verband met een splitsing? Dan is Allnamics uw partner.

Met jarenlange ervaring in vele gemeenten, voeren de funderingspecialisten van Allnamics het onderzoek uit, waarbij een deskundig advies en daarmee uw belangen voorop staan. Met de rapportages en adviezen van de experts van Allnamics, kunnen u en uw fundering weer jaren vooruit.

Voor meer informatie, neem contact op met Remco Offenberg, offenberg@allnamics.eu

dscn9990_allnamics-1600-diensten

Heipredicties

Heipredicties worden uitgevoerd om het heigedrag te voorspellen. Daarmee kunnen onverwachte problemen worden voorkomen. En kan een efficiënt heimiddel worden geselecteerd. Krijgt dit heiblok deze paal in deze grond wel op diepte geheid? Het maken van een heiverwachting of heipredictie komt oorspronkelijk voort uit de bouw van offshore constructies, maar wordt al jaren ook toegepast op ‘gewone’ bouwprojecten, voor zowel heien als intrillen van palen en damwanden.

Intrilpredicties – VDP

Het intrillen van funderingen is al lang niet meer beperkt tot damwanden. Menige funderingspaal wordt op diepte gebracht door het toepassen van een trilblok. Maar om zeker te zijn dat de paal of damwand ook wel op diepte komt met het beschikbare trilblok, kan een intrilvoorspelling of intrilpredictie (zoals ook bij heipredicties) uitsluitsel geven. Het gedrag van paal, grond en trilblok wordt met AllWave-VDP in de computer gesimuleerd om zo het gedrag te voorspellen. Daarmee worden verwachtingen uitgesproken over de te bereiken einddiepte, spanningen en zelfs intriltijd of -snelheid. Tegenvallers op de bouwplaats kunnen zo worden voorkomen. En kan het meest efficiënte trilblok worden bepaald.

ingenieursdiensten-newdamwand-berekeningen

Damwandberekeningen

Een van de geotechnische specialisaties betreft die van het berekenen van damwanden en damwandconstructies. Zowel in het gebruiksstadium, voor permanente en tijdelijke constructies, als ook voor een efficiënte uitvoering (intrilpredicties).

Second opinion en getuigendeskundige

Door de jarenlange ervaring van de experts van Allnamics op de vele gebieden van geotechniek en funderingstechniek, zijn zij uitstekend in staat mee te kijken bij een ontwerpproces, bij uitvoering van funderingswerkzaamheden, of bij het testen van palen als supervisor.
Ook worden de experts van Allnamics ingeschakeld als deskundige bij arbitrage of rechtszaken.

ingenieursdiensten-newdamwand-berekeningen-2

Bouwput analyses

Het bouwen met grond is heel anders dan het bouwen met de traditionele bouwmaterialen zoals beton, staal, hout en kunststof. Is gedrag van grond bij het aanbrengen van een grondlichaam al complex, die complexiteit is nog vele malen groter wanneer er grond aan de bodem wordt onttrokken. Dit is zichtbaar bij de complexe materie van kelders, bouwputten, cofferdam. Daar komen de specialisten van Allnamics het best tot hun recht.

Trillingsverwachtingen en -voorspellingen

Bouwactiviteiten gaan altijd gepaard met trillingen. Trillingen ten gevolge van het bouwverkeer, ten gevolge van kraanbewegingen én ook door het heien of intrillen van funderingen. Voor bouwer, aannemer én buren is het van belang te weten of de trillingen beperkt blijven tot voelen en (tijdelijke) hinder, of dat de trillingen bij het heien of intrillen zo heftig worden dat zelfs schade aan een gebouw kan ontstaan.
Allnamics heeft een grote database ontwikkeld met eerder uitgevoerde metingen en berekeningen op basis waarvan de mate van hinder of schade door trillingen kan worden bepaald.
Naast het bepalen van trillingsverwachtingen kan Allnamics ook de werkelijk optredende trillingen registreren (trillingsmetingen en trillingsbewaking) en zodoende panden bewaken tegen overmatige trillingen.

Trillingsmetingen en trillingsbewaking

Met een breed scala aan sensoren en registratieapparatuur voert Allnamics vele trillingsmetingen uit. Deze kunnen bemand of onbemand (op afstand) worden uitgevoerd.
Doel is het bewaken van de trillingsniveaus, om gebouwen te beschermen tegen schade door trillingen. Bij Allnamics noemen we dit trilingsbewaking.

Geotechnische monitoring

Ook de internet-of-things heeft zijn intrede gedaan in de geotechniek. Allnamics heeft diverse slimme apparaten en sensoren om bewegen, spanningen en verplaatsingen te kunnen registreren.

Paalschade onderzoek

Funderingen zijn het fundament onder elke constructie. Er mag dan ook geen enkele twijfel zijn over de kwaliteit van de fundering en funderingspalen.
In geval van schade tijdens of na de uitvoering, kan Allnamics assisteren bij het voorkomen van die schade, en bij het herstellen of oplossen ervan. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:
– Paalkopschade tijdens het heien
– Niet op diepte krijgen van de paal
– Gebroken mortelschroefpalen
– Etc.
Op basis van metingen, bijvoorbeeld tijdens het heien (PDM), kan het krachtenspel in de paal worden geanalyseerd en de oorzaak van de opgetreden schade worden achterhaald. Wanneer de oorzaak eenmaal bekend is, is de oplossing vaak snel duidelijk.

PAPERS EN ARTIKELEN

Allnamics heeft vele bijdragen geleverd aan internationale congressen. Die publicaties zijn beschikbaar via de Allnamics database. Een greep daaruit:

Publicaties binnenkort online

We zijn druk bezig met het verwerken van onze publicaties op deze nieuwe website

Over de werking van het dieselblok

Auteur: Voitus van Hamme Jaar: 1981 Taal: Nederlands In dit proefschrift wordt de werking van […]

Van Mini- tot Gigapalen

Auteur(s): Peter Middendorp, Rob van Dorp Jaar: 2012 Taal: Nederlands Het thema ‘Funderingen in Beweging’ […]

Om en om renovatie van paalfunderingen voor woningen in Zaanstad

Auteur: Ad Offenberg Jaar: 1981 Taal: Nederlands In dit artikel wordt een beeld gegeven van […]

allnamics-silhouette

Start typing and press Enter to search