In breda zijn kortgeleden Statrapid testen uitgevoerd ter controle van het draagvermogen van csm panelen, een primeur.

De ontwikkeling van Cosunpark in Breda bestaat uit de herbestemming van het oude hoofdkantoor van de Suikerunie, de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, en de nieuwbouw van vijf appartementengebouwen. Twee van die gebouwen komen op een tweelaags ondergrondse parkeergarage. De parkeergarage wordt gerealiseerd in een gesloten bouwkuip met CSM-wanden.

De hoofdconstructeur H4D heeft gekozen om de gebouwstructuur tevens op CSM-panelen te funderen. Echter, de huidige geotechnische nomen geven onvoldoende houvast voor het bepalen van het draagvermogen en het zettingsgedag.

Daarop werd door de aannemer Ouwehand Bouw Gorinchem besloten om geschiktheidsproeven te laten uitvoeren op proefpanelen. Hiertoe zijn door Allnamics in twee dagen zes proefbelastingen conform NPR 7201 klasse C, uitgevoerd op dubbele CSM-panelen. De testen zijn uitgevoerd met StatRapid, de method voor Rapid Load Testing. Daarbij werd de testbelasting in 6 belastingstappen opgevoerd tot maximaal 11.000 kN. De bijbehorende zetting en elastische vervorming bleken gering te zijn.

Op grond van dit gunstige testresultaat heeft Ouwehand Bouw Gorinchem definitief besloten om CSM-panelen te gebruiken als funderingselementen voor de nieuwbouw. Het succes van deze proefserie laat zien dat paaltesten van grote toegevoegde waarde zijn om ontwerpen te toetsen/valideren en eventueel te optimaliseren.

StatRapid in Breda
PDR meetsysteem op de paal voor het meten van de kracht uit de drukdozen, verplaatsingen van de optische Reyca en versnellingen
De voorbereide paalkop
Reflectorplaat voor de optiosche Reyca, voor nauwkeurige metingen van de verplaatsing tijdens en na de StatRapid test
Het Reyca meetsysteem is een optisch systeem voor het nauwkeurig meten van verplaatsingen
StatRapid in Breda
Productie van de CSM panelen

Start typing and press Enter to search

Het StatRapid apparaat wordt in twee truck ladingen op de bouwplaats aangevoerdBuilding Green is Saving Green