StatRapid Proefbelastingen

StatRapid Proefbelasten

Het StatRapid Proefbelasten is een van de methoden voor het bepalen van het statisch draagvermogen van funderingspalen. De methode is gebaseerd op de snelle proefbelasting, de Rapid Load Test, zoals in de CUR-230, de Europese EuroCode 22477-10, en andere internationale regelgeving, waaronder de Amerikaanse ASTM D7383 is beschreven.

Kenmerken

 • Snelle methode voor het bepalen van het draagvermogen van funderingspalen
 • Vervangt een statische proefbelasting
 • Combineert de voordelen van de betrouwbaarheid van de statische proefbelasting (SLT) met de snelheid van uitvoering van de dynamische proefbelasting (DLT) en elimineert de nadelen van deze beide testmethoden
 • Direct meten van de krachten op de paalkop en de bijbehorende zettingen
 • Het last-zakkingsdiagram is direct beschikbaar. Hiervoor is geen simulatie techniek (het Signal Matchen) benodigd, omdat golfvoortplaning geen rol meer speelt
 • Het testresultaat is onafhankelijk van de gebruiker (wat een Dynamische Proefbelasting in ernstige mate wél is)
 • Nauwkeurig, betrouwbaar en reproduceerbare meetresultaten
 • In overeenstemming met nationale en internationale normen (CUR, EuroCode, ASTM, etc)
StatRapid device ready in Down Town Utrecht to perform Rapid Load Testing

De Methode van Rapid Load Testen
Bij het Rapid Load Testen wordt de funderingspaal een kort moment belast. Kort genoeg om een snelle uitvoering mogelijk te maken, lang genoeg om de paal snel de grond in te drukken (of te trekken). De duur van de belasting is daarmee vele malen langer dan die van een Dynamische Proefbelasting, DLT (Dynamic Load Testing) of PDA. Doordat de belasting relatief lang duurt, speelt de voortplanting van spanningsgolven geen rol.

Daardoor wordt het interpreteren van deze quasi-statische proefbelasting een stuk eenvoudiger. Golfvoorplantingsanalyses, Signal Matchen of andere technieken zijn niet nodig om uit de gemeten signalen van kracht en verplaatsingen het statische draagvermogen te bepalen. Daardoor is de StatRapid proefbelasting een nauwkeurige en betrouwbare methode. Doordat de resultaten niet afhankelijk zijn van de persoon die de interpretatie van de signalen verricht, is StatRapid ook nog eens een reproduceerbare proefbelasting.

 

Rapid Load Testing: StatNamic of  StatRapid ?
Naast de StatRapid bestaat er ook nog een tweede methode van Rapid Load Testing, namelijk StatNamic.

Meer weten over de praktijk van het Rapid Load Testen? Neem contact op met Joost Bakker.

 

StatRapid

StatRapid is een quasi-statische proefbelasting, met als resultaat het statisch draagvermogen. Tijdens de uitvoering van de test, valt een valgewicht op een speciaal ontwikkeld bed van veren, dat de kinetische energie van het valgewicht omzet in een relatief langzaam toenemende drukkracht op de paalkop. De gemeten krachten en verplaatsingen kunnen gelijk worden vertaald in een last-zakkingsdiagram.

De directe meting van krachten en verplaatsingen maakt de methode van StatRapid betrouwbaar, terwijl de uitvoering snel en compact is. Gezien de afmetingen van het StatRapid apparaat is een snelle mobilisatie naar de bouwplaats mogelijk, is er slechts een geringe ruimtebeslag op de bouwplaats en heeft de uitvoering van de test beperkte interactie met alle andere operaties op de bouwplaats.

StatRapid is one of the methods for Rapid Load Testing, here ready to use for the check on the foundation of an onshore wind farm

THE STATRAPID TEST DEVICE

Het StatRapid apparaat is beschikbaar met valgewichten van 40 en 80 ton. Hiermee zijn testbelastingen te realiseren tot wel 12 and 20 MN en zlef meer, afhankelijk van de paal en de grondcondities.

Het StatRapid apparaat bestaat uit een basis frame, waarin de load cellen en het speciaal ontwikkelde veersysteem zitten. Dit veersysteem is modulair en kan worden aangepast aan de noodzakelijke veerstijfheid voor de test.

Het boven frame omvat de hydrauliek voor het liften en weer vangen van het valgewicht. Ook het valgewicht is modulair. Het gewicht kan worden verminderd of vermeerderd, om de test setup te optimaliseren voor de betreffende paaltest en bijbehorende test load.

 

ALLWAVE-RLT

Om voorafgaand aan de test de relatie tussen de valhoogte van het gewicht en de test belasting vast te stellen, worden er berekeningen gemaakt met behulp van AllWave-RLT. Dit programma maakt deelt uit van de AllWave Software Package, en simuleert de Rapid Load Tests, waarbij rekening wordt gehouden met alle invloeden van de paal, de grond en de test setup.

 

Wat wordt er gemeten?  

Het meetsysteem van de StatRapid test is gebaseerd op de PDR data acquisition unit met bijbehorende sensoren voor:

 • De belasting, gemeten met gekalibreerde loadcellen
 • Verplaatsingen die met het door Allnamics ontwikkelde Reyca systeem optisch worden geregistreerd. daarvoor wordt een reflectorplaat aan de kop van de paal bevestigd
 • Versnellingen

De directe metingen voor kracht en verplaatsingen geeft direct het gemeten last-zakkingsdiagram. De resultaten worden geanalyseerd met behulp van de Unloading Point Method, conform de eisen uit de CUR, de EuroCode en de ASTM (and other codes). Het resultaat is het statische last-zakkingsdiagram.

 

Regelgeving en AND CODES

De methode van StatRapid (en Statnamic, de andere Rapid Load Testing methode) voldoet aan de nationale en internationale normen, zoals vastgesteld in onder meer de CUR-230, de Europese EuroCode EN ISO-22477-10, de Amerikaanse ASTM D7383, en ook andere nationale codes van ondermeer Duitsland, Australie, Singapore, etc .

Voordelen

 • Resultaten zijn onafhankelijk van degene die de testen uitvoert of analyseert (zoals dat bij het Dynamisch Proefbelasten in sterke mate het geval is)
 • Er hoeft geen Signal Matching te worden uitgevoerd
 • Houdt rekening met de zogenaamde ‘loading rate’ van de grond

Lees  meer

StatRapid testen in hartje Den Haag

StatRapid trekt bouw Thes Breda weer vlot

StatRapid testen in Hamburg, Duitsland

allnamics-silhouette

Start typing and press Enter to search