Voorspellen van hinder en schade door trilllingen 

Voorspellen van Trillingen

Meten, Predicties, Risico’s en Bewaking

Bouwactiviteiten zoals heien en trillen en ook verkeer en sloop zorgen vaak voor trillingen in de directe omgeving. Meestal is dat geen probleem voor de aanliggende gebouwen, personen of apparatuur. Maar vaak is het nodig het effect van trillingen op de omgeving nader te bekijken. Want trillingen bij de buren mogen geen schade aan uw pand, woning of bedrijfsgebouw veroorzaken. Of uw bedrijfsprocessen verstoren of langdurig hinder opleveren.

Trillingspredictie en risico-analyse

Voordat werkzaamheden worden gestart kunnen trillingsniveaus en daarbij behorende risico’s worden geschat met een trillingspredictie van Allnamics. Ideaal voor ontwerpers, projectontwikkelaars, constructeurs, aannemers en funderingsbedrijven. De effecten van een gekozen fundering of paalsysteem op de trillingen van belendingen kunnen zo vooraf worden bepaald. Met het resultaat van een trillingspredictie kunnen maatregelen worden genomen of voor alternatieven worden gekozen.

Berekenen en beoordelen van trillingen 

Een trillingsprognose, -predictie of -verwachting bestaat uit het berekenen van de te verwachte trillingswaarden op diverse afstanden van de trillingsbron. Input hiervoor zijn onder meer de grondgegevens, de sonderingen.

De resultaten van de berekening worden beoordeeld aand de hand van de richtlijn van de SBR, Stichting Bouw Reseach (tegenwoordig CROW).

Voor schade aan gebouwen wordt gebruik gemaakt van de SBR-A, voor hinder voor personen van de SBR-B.

Voorspellen en meten van trillingen om schade aan een monumentale boerderij te voorkomen
Voorspellen en meten van trillingen om schade aan een monumentale boerderij te voorkomen
Het plaatsen van een trillingssensor voor een trillingsmeting
Voor een trillingsmeting worden op belangrijke of gevoelige plaatsen trillingssensoren geplaatst.
Trillingspredictie voor het voorspellen van schade en hinder door trillingen
Voorbeeld van ee trillingspredictie voor het voorspellen van schade en hinder door trillingen

Te nemen maatregelen 

Wanneer een predictie uitwijst dat de te verwachten trillingsniveaus op een te hoog niveau komen voor gebouwen of personen dienen er maatregelen te worden genomen. De experts van Allnamics denken graag met u mee op welke wijze de trillingen kunnen worden beperkt en gecontroleerd.

Tijdens uitvoering kan het nodig zijn metingen te verrichten om te verifieren of de te verwachten trillingsniveaus ook daadwerkelijk worden behaald. Op basis van online metingen kunnen tijdens uitvoering maatregelen worden genomen om de trillingsniveaus te reduceren .

Verhuur apparatuur en cursussen

Naast het uitvoeren van trillingsmetingen, verhuurt en verkoopt Allnamics meetsystemen ook aan ervaren professionele klanten. Na het volgen van een van onze korte of uitgebreide cursussen, bent u ook zelf in staat metingen te verrichten en te interpreteren.

De experts van Allnamics

Allnamics is deskundig op het complexe werkgebied van trillingen, of dat nu ontstaat door funderingswerkzaamheden, verkeer of andere bronnen. Onze experts verzorgen ook cursussen en hebben zitting in diverse (norm)commissies. Met jarenlange ervaring in praktijk en theorie hebben de ingenieurs van Allnamics een praktische aanpak. Zowel voor een correcte, conform de SBR-richtlijn, en economische uitvoering van metingen, als het interpreteren van meetresultaten voor effecten op gebouwen, mens en apparatuur.

Meer weten?

Voor nadere informatie met betrekking tot het werkgebied van trillingen en trillingsmetingen, of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met Martijn van Delft, mvandelft@allnamics.com

Meten van Trillingen

Bij een trillingsmeting worden op kritische plaatsen sensoren geplaatst om de werkelijk optredende trillingen vast te stellen. Allnamics beschikt over vele state of the art meetsystemen met bijbehorende sensoren. De gemeten trillingsniveaus worden beoordeeld op het effect voor gebouw, mens en apparatuur. Metingen worden uitgevoerd, uitgewerkt en gerapporteerd volgens de richtlijnen van de SBR, Stichting Bouw Research, tegenwoordig CROW.

Start typing and press Enter to search