Funderingslabel

Funderingslabel voor alle woningen in Nederland

Vanaf juli 2021 krijgen alle woningen in Nederland een funderingslabel als ze getaxeerd worden. Met dat label wordt de staat van de fundering aangegeven. Het geeft weer hoe groot het risico is dat het huis verzakt en dat de (nieuwe) eigenaar de fundering moet herstellen of zelfs vervangen.

Allnamics FunderingsExperts (www.funderings-onderzoek.nl) doet al jaren onderzoek naar de kwaliteit van funderingen. Remco Offenberg adviseur van Allnamics FunderingsExperts: “De kwaliteit van een fundering is niet altijd direct af te lezen aan de staat van een woning. Verzakkingen zijn een duidelijke indicator van funderingsproblemen. Maar een fraai ogende woning kan onder de grond een potentieel probleem vertonen. Wanneer dat aan het licht komt is het een verrassing met grote financiële consequenties”.

Funderingsexperts van Allnamics in onderling gesprek
FunderingsExperts Remco Offenberg en Martijn van Delft in onderling gesprek
Funderingsonderzoek door Allnamics: visuele inspectie van een funderingspaal
Funderingsonderzoek: Een medewerker van Allnamics voert visuele inspectie van een funderingspaal uit

Oude funderingen zijn gevoelig

Veel oude panden in Nederland zijn gefundeerd op houten palen. De kwaliteit en de draagkracht van een houten fundering neemt in de loop der jaren af. De snelheid van dit proces is onder andere afhankelijk van het toegepaste houtsoort, de zorgvuldigheid van werken tijdens de bouw en of de palen continu onder water hebben gestaan (de mate van grondwaterdekking).

Funderingsonderzoek van Allnamics: ook onder de vloer moet de fundering worden geinspecteerd en zonodig getest
Funderingsonderzoek van Allnamics: wanneer nodig, wordt ook onder de vloer de fundering geinspecteerd en zonodig getest
Visuele inspectie als onderdeel van een totaal funderingsonderzoek van Allnamics: ook onder de vloer moet de fundering worden geinspecteerd en zonodig getest
Visuele inspectie als onderdeel van een totaal funderingsonderzoek van Allnamics

Aandacht voor de fundering

Remco vervolgt: “De fundering krijgt doorgaans weinig aandacht: het zit onder de grond, en een ieder gaat ervan uit dat als een woning al jaren staat, dit ook een probleemloze toekomst garandeert. Er zijn echter genoeg redenen om de kwaliteit van de fundering te laten bepalen, bij voorbeeld bij de aan-/verkoop of splitsing van een woning. Zo zijn er gebieden in Nederland die sterk inklinken waardoor waterstand verlaging nodig is of de ondergrond uitdroogt met alle risico’s voor bepaald soort funderingen. Want mocht er herstel van een fundering nodig zijn, dan loopt dat vaak in de papieren. Alle delen van een woning zijn toegankelijk om vervangen, de fundering is daarop een uitzondering.”

Nog veilig?

Ook de bodemopbouw speelt een belangrijke rol in de draagkracht van een fundering. Omdat er vroeger proefondervindelijk werd geheid is de veiligheid op bezwijken, zoals tegenwoordig in moderne funderingen aanwezig is, vaak nihil. Hierdoor zijn houten paalfunderingen door het beperkte incasseringsvermogen vaak gevoelig voor invloeden van buitenaf.

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) schat dat alleen al een miljoen woningen in Nederland het risico lopen in de komende dertig jaar te verzakken.

Het Funderingslabel

Met de komst van een Funderingslabel wil het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en de makelaarsvereniging (potentiële) eigenaren van woningen bewust maken van mogelijke kosten in de toekomst. Als onderdeel van een taxatie wordt een funderingslabel uitgegeven. Het uitgeven van dat label is een algemene inschatting van de risico’s van een bepaalde type woning, fundering en locatie.

Opvragen Funderingslabel

Het Funderingslabel geeft een algemene indicatie van het te verwachten risico op funderingsproblematiek. Dit geeft een algemeen indicatie van de staat van een fundering, gebaseerd op algemene en openbaar toegangelijke gegevens. Het label kan worden opgevraagde via de website van de KCAF.

Meer informatie over funderingsproblematiek en de toetsingen vindt u op de website van het onafhankelijk Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Vanzelfsprekend kan de staat van een fundering afwijken van de risico-indicatie van het KCAF funderinglabel.

 

Funderingslabel

De experts van Allnamics

Allnamics Geotechnical & Pile Testing Experts, een Nederlands bedrijf, is deskundig op het gebied van het beoordelen van bestaande houten paalfunderingen. Met jarenlange ervaring in Amsterdam en vele andere gemeenten, voeren de experts van Allnamics de onderzoeken met preciezie en deskundigheid uit. Het resultaat van het onderzoek, de rapportage met bevindingen en aanbevelingen, is praktisch en dient als basis voor uw splitsing, bouwplannen of onderhoudsplan.

Wanneer funderingsinspectie?

Om de werkelijke risico’s goed in kaart te brengen, is mogelijk uitgebreid onderzoek nodig. Remco Offenberg: “In dat geval beoordelen funderingsexperts de fundering. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar mogelijke signalen dat de fundering kwetsbaar is, zoals scheuren in muren, verzakkingen, etc maar worden ook metingen uitgevoerd om te bepalen wat er aan de hand is. Vervolgens kan worden besloten om de fundering gedeeltelijk vrij te graven en te inspecteren. Allnamics voert die werkzaamheden onder de erkenningsregeling van de KCAF.”

Onderzoek naar uw fundering?

Wanneer u de kwaliteit van uw fundering in kaart wilt hebben, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Afhankelijk van het algemene label en de staat waarin de woning zich bevindt is meer of minder onderzoek noodzakelijk.

Dat onderzoek kan bestaan uit een archiefonderzoek, of metingen ter paatse, zoals een lintvoeg- en of vloerwaterpassingen en een inspectie van het bovengrondse casco. Wanneer nodig kan ook de fundering deels worden vrijgegraven voor een visuele inspectie.

Funderingsonderzoeken

Voor een individuele beoordeling van uw fundering, een funderingsonderzoek of meer informatie neem contact op met Allnamics FunderingsExperts of kijk op funderings-onderzoek.nl.

KCAF Keur

KCAF Logo

Funderingsonderzoeken van Allnamics worden conform de eisen van de KCAF uitgevoerd: Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. Een stichting met als doel het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen.

Meer weten?

Voor nadere informatie met betrekking tot funderingsonderzoeken, funderingsproblemen, herstel van funderingen of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Remco Offenberg. Stuur een mailtje aan roffenberg@allnamics.com

allnamics-silhouette

Start typing and press Enter to search