Gisteren vond het derde en laatste deel van een serie webinars plaats over de SBR-B richtlijn voor trillingen. Allnamics expert Martijn van Delft verzorgde deze drieluik over trillingshinder.

In het laatste, derde deel wordt ingegaan op het beoordelen en rapporteren van trillingsmetingen die worden uitgevoerd voor het vaststellen van hinder voor personen in gebouwen. Aan de hand van 2 praktijkvoorbeelden wordt getoond hoe de verkregen meetdata wordt verwerkt en gerapporteerd.

Eerder werden delen 1 en 2 vertoond.

In het eerste deel van de drieluik neemt Martijn van Delft u mee in de theorie van SBR-B die gaat over hinder voor personen in gebouwen. Hij legt uit wat de SBR-B inhoudt, wat het grote verschil is tussen SBR-A (schade aan gebouwen) en de SBR-B (hinder voor personen) en geeft een toelichting op deze SBR-B. Na afloop van het webinar heeft u kennis van SBR-B, die u meteen in uw beroepspraktijk kunt inzetten.

In het tweede webinar staat het uitvoeren van trillingsmetingen en de daarvoor benodigde apparatuur centraal. De SBR-B wordt nader besproken en er uitgelegd waaraan SBR-B meetapparatuur moet voldoen. Er wordt nader ingegaan op de grenswaarden en streefwaarden. Tevens wordt geillustreerd hoe een juiste meting dient te worden uitgevoerd. Getoond wordt hoe een Swarm trillingsmeter wordt ingesteld. Na afloop van het webinar heeft u kennis van de vereisten voor SBR-B meetapparatuur en weet u hoe u een meetapparaat kunt bedienen.

Lees hier meer over de Trillingsmetingen van Allnamics.

Wist u dat Allnamics beschikt over modellen voor het vooraf voorspellen van mogelijke trillingssschade en trillingshinder? Wilt u daarover meer weten, lees dan hier of neem contact op met de experts van Allnamics.

 

U kunt de webinars ook hieronder volgen:

Deel 1: Hinder door Trillingen voor Personen: SBR-B

Deel 2: Meten van hinder door trillingen: apparatuur, meten en beoordelen

Deel 2: Metingen van hinder door trillingen

Deel 3: Beoordelen en rapporteren van Hinder door Trillingen voor Personen

Deel 3: Beoordelen en rapporteren van hinder door trillingen voor personen

De webinar werd gehost bij de firma Omnidots, leverancier van apparatuur voor trillingsmetingen.

Webinar SRR-B trillingshinder voor personen

Start typing and press Enter to search

Update de funderingslabel met een funderingsonderzoek van de Alnamics ExpertsStatRapid restores confidence construction Thes Breda