Het Riffgat wind molen project is gelegen aan de Noordzee nabij het Duitse eiland Borkum en omvat de installatie van 30 stalen monopalen waarop 30 windmolens worden geplaatst. De monopalen wegen tussen de 480 en 720 ton, ze zijn tussen de 53 en 70 m lang, met een diameter van 4,7 m aan de paalkop van de paal en tussen 5,7 en 6,5 m aan de paalpunt.

Als een spin-off van het succesvolle intrillenbij het Hong Kong-Zhuhai-Macau Brug project, koos de aannemer Seaway Heavy Lifting de optie om een trilhamer te gebruiken voor de installatie van de monopalen. Door te kiezen voor deze innovatieve manier van trillen, konden ze zich houden aan de strikte milieuregels die in Duitsland van toepassing zijn en de milieu-impact als gevolg van lawaai en trillingen binnen acceptabele grenzen houden. Het gebruik van traditionele heitechnieken met conventionele hydraulische hamers zou resulteren in geluidsniveaus die grote schade aan het leven in zee zouden kunnen veroorzaken. Een ander voordeel van vibrerend heien is dat de paal gemakkelijk kan worden herplaatst wanneer de initiële installatiehoek te groot is, zoals werd ervaren tijdens de projectuitvoering.

Het contract voor de vibro-hamers werd gegund aan CAPE-Holland, die een modulaire hamer ontwikkelde, de Super Quad Kong (SQK), speciaal ontwikkeld voor dit offshore-project. CAPE Holland werkte in dit project samen met Allnamics, die de intrilpredicties uitvoerde met AllWave-PDP-Expert voor de monopalen.

Na het intrillen van de eerste monopalen was het duidelijk dat de capaciteit van deze modulaire hamer meer dan voldoende was voor de eerste palen in zandgronden omdat slechts 50% van het totale vermogen van deze hamers nodig was, en het was mogelijk om deze aan te drijven monopalen tot een penetratie van 31 meter in één run. Het Riffgat-project heeft echter ook locaties met sterke kleilagen en het overtollige trillingsvermogen zal nodig zijn om de paal naar een stabiele positie met die grondomstandigheden in te trillen.

Omdat de eigenaar van het veld een aantal heislagen nodig had als een indicatie van het draagvermogen van de paal en omdat er bezorgdheid bestond over degradatie van de bodemsterkte door intrillen, moesten de laatste 10 m van de palen nog steeds worden geheid met een heihamer ( met behulp van een IHC S-1800 hydraulische hamer). Als onderdeel van de intrilpredictie gaf Allnamics aan dat dit een vrij conservatieve benadering was en deze mening werd tijdens het daadwerkelijke heien ondersteund door het feit dat de paal aan het begin van het heien met de heihamer een slagaantal van 100 slagen / 25 cm vertoonde met een impactenergie van 1200 kJ, wat duidelijk een sterk herstel van de bodemsterkte aantoonde na het intrillen. Voordat de hydrohammer kon worden toegepast, moest bovendien een Noise Mitigation System (NMS) om de paal worden geplaatst, waaruit duidelijk het verschil in milieu-impact tussen de twee soorten hamers bleek.

Omdat de intrilpredicties potentiële weigering vertoonden voordat de doeldiepte werd bereikt, werd besloten om een kleinschalige trillingstest op de kleilocaties uit te voeren en de paal te instrumenteren met spanning- en versnellingsomzetters in de buurt van de paal om Vibratory Driving Analysis (VDA) uit te voeren. De VDA-resultaten zijn gebruikt om de intrilpredicties voor de monopalen af te stemmen.

 

Start typing and press Enter to search

VDA Vibratory Driving Analysis for both onshore and offshore (monopiles)PDA Testing during pile driving of huge monopiles: the PDR is inside the monopiles without data connection, storing all signals and data on the internal memoy of the PDR