Allnamics voert elk jaar enkele honderden funderingsonderzoeken uit. De meeste daarvan in Amsterdam. Hoe zo’n onderzoek wordt uitgevoerd wordt hieronder beschreven.

Een nieuwe ontwikkeling. Archiefstukken op memory sticks. Maar tegenwoordig komen de stukken binnen via wetransfer

Een stapel archiefstukken (zo ging het vroeger).

Het uitvoeren van een funderingsonderzoek begint altijd met het uitvoeren van een grondig archiefonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren ingenieurs die precies weten welke informatie gebruikt kan worden voor het beoordelen van een fundering. Naast gegevens over de fundering zelf worden ook gegevens verzameld die van belang kunnen zijn bij het berekenen van het draagvermogen van een paal of het berekenen van het gewicht van het pand.

 

 

 

Archiefstukken scannen op funderingsgegevens

Na het archiefonderzoek wordt van het pand nog veel meer informatie vergaard. Zo worden er metingen gedaan aan de voorgevel(s) en wordt de stand van het pand gemeten om te kijken of het pand voor- of achterover helt of scheef staat. (Lintvoeg- en Vloerwaterpassing)

Uit de lintvoegmeting kan worden bepaald of de voorgevel scheef gezakt is of is geroteerd. Ook wordt gekeken of het pand meetbouten heeft die in het verleden zijn ingemeten. Hiermee wordt de zakking en de zakkingssnelheid van het pand bepaalt. (NDM meting.)  Ook wordt het archief van Allnamics ingedoken om te kijken wat onze ervaringen in de buurt zijn. Soms is het naastgelegen pand al eens onderzocht en zijn er gegevens bij een stadsdeel of zijn er oude historische tekeningen waarop bijzondere kenmerken staan die van belang zijn voor het onderzoek.

 

Een voorbeeld van een Lintvoegmeting

Een voorbeeld van een vloerwaterpassing

Een Nauwkeurigheids Deformatie Meting (NDM)

 

 

Vanzelfsprekend wordt ook naar het pand zelf gekeken door een ervaren adviseur (visuele inspectie) en wordt met name gekeken naar kenmerken van het pand die iets kunnen zeggen over de fundering. Wanneer een pand op houten palen is gefundeerd is ook de grondwaterstand belangrijk. Staat deze lager dan de houten paalkoppen (of kesp of langshout) dan is dat een probleem. Als alle gegevens zijn verzameld wordt een eerste inventarisatie gemaakt met een voorlopige conclusie. Soms is er nog onvoldoende informatie of zekerheid over de fundering, in dat geval kan een funderings inspectie worden uitgevoerd.

 

Ook wordt gekeken naar het pand zelf. Door middel van een visuele inspectie.

 

Voor een funderingsinspectie moet veel worden geregeld. Men mag niet zomaar graven in de straten van Amsterdam. Allnamics maakt gebruik van een bedrijf die hier zeer ervaren in is. Zij regelen alle vergunningen houden rekening met alle milieueisen en wetgeving en leveren een uitgegraven put die voldoet aan alle eisen.

Aan de vloerwaterpassing kun je zien of het pand voorover held of achterover. Wist u dat voorover hellen van een pand wordt veroorzaakt door het ophogen van de straat? Voorover hellen is daardoor minder erg dan achterover hellen.

In Amsterdam zijn veel panden voorzien van een meetpunt. Dit is een metalen pin die goed verankerd zit aan een object (huis of gebouw). De bovenkant van de pin wordt heel nauwkeurig op gemeten en vastgelegd in hoogte ten opzichte van het NAP (Genormaliseerd Amsterdams Peil).  Na het opmeten kan de zakking en de zakkingssnelheid worden berekend. Wist U dat de meeste panden in Amsterdam een millimeter per jaar zakken?

Als je goed kijkt naar een pand dan kun je soms zien dat de fundering het zwaar heeft. Reden voor Allnamics om dan verder te zoeken. Ook zie je soms scheuren die helemaal niets te maken hebben met een slechte fundering. De ene scheur is de andere niet.

Zo, even snel een putje graven om onder de fundering te kijken. Dat gaat niet zomaar. Het moet wel veilig gebeuren er moet worden voldaan aan de milieueisen en we willen alles goed kunnen zien. En ook willen we alles kunnen inspecteren met droge voeten en alles moet goed worden gefotografeerd en vastgelegd. Een professionele aanpak is derhalve nodig. De medewerkers van Allnamics hebben hier al meer dan 20 jaar ervaring mee.

Meten is weten. Dat geldt ook voor de sterkte van het funderingshout. Met een speciale meter wordt de hardheid van de palen gemeten en vastgelegd in een tabel.

 

Inspectieput graven lijkt makkelijk maar er komt veel bij kijken.

 

Een kijkje onder de fundering. Alles wordt nauwkeurig opgemeten.  (Dat met die droge voeten gaat hier niet lukken…)

 

Funderings Inspectie tekening. Staan de palen wel goed onder het metselwerk?

 

Met de gegevens van de funderingsinspectie kunnen de bestaande houten palen worden beoordeeld. Ook kan er een draagvermogenberekening worden gemaakt.

 

De prikgegevens. Hoe hard is het hout?

 

Als alle gegevens zijn verzameld en geanalyseerd wordt de rapportage opgemaakt.

 

De rapportage

 

Voor meer informatie over een funderingsonderzoek kunt u contact met ons opnemen.

Start typing and press Enter to search