Natuurlijk, maar de vraag is hoeveel en hoe het deformatiegedrag is. Allnamics is voor een project van TenneT vlakbij Breukelen gevraagd om dit via een serie (snelle) proefbelastingen te onderzoeken. Typisch een klus waar Rapid Load Testing met ons StatRapid-apparaat geknipt voor is.

De ingetrilde stalen buispalen palen maken deel uit van een tijdelijke fundering voor een megakraan van Mammoet, die een 325 ton zware transformator vanaf de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal over de spoorlijn Utrecht-Amsterdam moest tillen. Omdat onvoldoende draagvermogen of te grote deformaties desastreuze gevolgen voor de stabiliteit van de kraan zouden kunnen hebben, wilde men de palen vooraf testen.

Het verzoek was om gedurende één normale werkdag zoveel mogelijk palen van de tijdelijke fundering te testen. Om 7 uur in de ochtend kon worden begonnen met de eerste opbouw van het apparaat en om 17 uur in de middag moest het testwerk worden beëindigd. In de tussentijd zijn maar liefst 5 palen volledig getest. Hierna kon de StatRapid worden afgebroken en ruim voordat het donker werd verlieten alle test- en hijsploegen de bouwplaats.

Overigens hadden alle paaltesten een positief resultaat en is de uiteindelijke hijsoperatie ongeveer 2 weken later succesvol uitgevoerd.

 

Foto 1 :      Het opbouwen van de StatRapid met op de voorgrond het optische verplaatsingsmeetsysteem Reyca

 

Foto 2 : Testen Palen vlakbij het spoor

 

Foto 3 : De echte test of de palen het draagvermogen wel konden leveren

 

Wilt u meer informatie lezen over dit project? Klik dan op een van de onderstaande links.

http://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/spectaculair-transport-van-loodzware-transformator-naar-breukelen/
http://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Our_Grid/Onshore_Netherlands/Factsheet_Breukelen_SEP2016_web.pdf

Wilt u meer weten over Rapid Load Testing?  Naam dan contact met ons op.

Start typing and press Enter to search