Voor de snelweg van Cartagena naar Barranquilla, Colombia, wordt een ongeveer 6 km lange brug gebouwd de “Viaducto Gran Manglar”. Deze ligt net ten noorden van Cartagena en loopt door een ondiepe lagune met mangroven.

Mangroven zijn een beschermde vegetatie en daarom was een constructiemethode met minimale milieu-impact vereist. Het contract werd gegund aan de Italiaanse aannemer Rizzani de Eccher, die voorstelde om de brug te bouwen vanaf een lanceringsportaal met behulp van prefab betonelementen.

Foto 1

Foto 2

Deze zeer speciale constructiemethode – ontwikkeld door het Canadese heistelling- en apparatuurbedrijf Berminghammer – heeft een minimale impact op de omgeving, omdat de voetafdruk van de constructie hetzelfde is als die voor de brug zelf: het portaal rust op de voorkant van de reeds voltooide constructie, en kraagt uit naar de volgende pier. Aan de voorkant van het portaal worden de palen voor de volgende pier geïnstalleerd, terwijl aan de achterkant de hoofdliggers van het brugdek worden geïnstalleerd. Deze liggers (net als alle andere bouwmaterialen) worden getransporteerd over het reeds voltooide deel van de brug in plaats van door de lagune, waardoor de impact op het milieu minimaal is.

Foto 3

Essentieel voor deze constructiemethode is de verificatie van het draagvermogen van de funderingspalen voor elk van de 129 pieren binnen enkele uren na installatie, omdat de palen hun maximale ontwerpbelasting 72 uur na het heien moeten kunnen dragen. Om deze reden heeft Rizaani ervoor gekozen om Allnamics PDR-systemen en AllWave-software te kopen en hun personeel ter plaatse door Allnamics te laten opleiden. Hierdoor kon Rizzani zelf PDA en DLT metingen uitvoeren en daaropvolgende signal matches uitvoeren, met ondersteuning door Allnamcis (zowel op locatie als op afstand). Rizzani heeft ook Allnamics gecontracteerd voor het uitvoeren van de dynamische monitoring van de test palen en de ontwikkeling en implementatie van de hei- en acceptatie criteria.

Foto 4

 

Foto 5

 

Foto 6

Het lanceringsportaal bestaat uit 2 parallelle vakligger-bruggen en rust op 2 hoofdsteunbalken die op reeds geplaatste pieren zijn geplaatst. Van daaruit rijkt het portaal ongeveer 50 m, net voorbij de locatie van de volgende pier. Over de bovenkant van het portaal lopen twee kranen en aan de voorkant bevindt zich een kantelbare makelaar, uitgerust met een Berminghammer B6505-HD dieselhamer.

Foto 7

De holle betonnen palen met een diameter van 1,0 m en een lengte van maximaal 55 m worden aangevoerd in 2 secties die worden samengevoegd met een op maat ontworpen mechanische verbinding. De kranen verplaatsen de paalsecties van de achterkant naar de voorkant van het portaal waar deze in de makelaar wordt geplaatst. Vervolgens wordt de makelaar verticaal opgericht, waarna de paalsectie wordt geheid. Zodra het paalgedeelte is geïnstalleerd, wordt de makelaar terug naar de horizontale positie gebracht, zodat de volgende paallsectie kan worden geladen.

Foto 8

Foto 9

 

Foto 10

 

Foto 11

 

Nadat alle 6 palen voor het steunpunt zijn geïnstalleerd, worden ze afgezaagd en wordt een geprefabriceerde betonnen kap over de paalkoppen gemonteerd. Zodra er een tijdelijke ondersteuning is geplaatst tussen deze paalkap en het portaal, kan de hoofdsteun aan de voorkant worden verplaatst naar deze nieuwe paalkap en wordt de hoofdsteun aan de achterkant ook een steiger verder verplaatst. Wanneer beide hoofdsteunen zich in hun nieuwe positie bevinden, wordt het hele portaal één gang vooruit bewogen (ongeveer 37 m), waarbij de geleider net voorbij de locatie van de volgende te bouwen steunpunt eindigt. Maar voordat de palen voor het volgende steupunt worden geheid, worden eerst de balken voor het brugdek naar het net afgewerkte steunpunt geplaatst.

Foto 12

Als het lanceringsportaal in zijn normale tempo werkt, duurt deze installatiecyclus 3 dagen. Om die reden zullen de palen na 72 uur hun maximale ontwerpbelasting krijgen, wanneer het portaal met de uitkragingen en de makelaar net voorbij het pas geïnstalleerde steunpunt is gepasseerd. In elke cyclus moet het draagvermogen daarvoor op tijd worden gecontroleerd.

Rizzani is in augustus 2016 begonnen aan de noordkant van de brug en heeft inmiddels de brug voltooid.

 

 

 

 

Wilt u meer weten over PDA en DLT metingen? Neem dan contact met ons op.

Start typing and press Enter to search

StatRapid Load Testing of 12 MN for deep foundations of wind turbine at Urk, The Netherlands