Overzichtsfoto testlocatie

Voor certificering en optimalisatie van het definitief ontwerp van Wikinger Offshore Wind Farm (OWF) in de Oostzee nabij het Duitse eiland Rügen, heeft opdrachtgever Iberdrola Renewables een testprogramma laten uitvoeren. In het kader hiervan zijn op 3 toekomstige turbine locaties  proefpalen geïnstalleerd in 40 m diep water.

Tijdens een eerste meetcampagne zijn de proefpalen in de zeebodem geheid, waarbij PDA-metingen zijn uitgevoerd met under water (UW) meetequipment. Door middel van signal matching op de meetsignalen van de laatste heiklap zijn daarbij voorspellingen gemaakt van het gemobiliseerde statisch draagvermogen.

Na een rustperiode van ongeveer 13 weken volgde een tweede meetcampagne. Daarbij is op iedere locatie op 1 proefpaal een statische proefbelasting uitgevoerd tot maximaal 15 MN trek en is op een andere proefpaal een dynamische proefbelasting uitgevoerd. Daarbij is de paal kortstondig nageheid, waarbij opnieuw PDA-metingen zijn gedaan. Door middel van signal matching op de meetsignalen van de eerste heiklap zijn daarbij voorspellingen gemaakt van het gemobiliseerde statisch draagvermogen inclusief zgn. setup.

Van de vele grote uitdagingen van dit project springen er twee het meest in het oog.

Ten eerste ontwerp en realisatie van een zware, onder water te gebruiken installatie voor statische proefbelastingen. Samen met aannemer Bilfinger Marine & Offshore, Fichtner Wind & Water en NGI heeft Allnamics meegewerkt aan het uitdenken van een praktische, inventieve en herbruikbare oplossing, die zonder hulp van duikers vanaf het dek van het schip kon worden geïnstalleerd.

Ten tweede dienden de palen te worden geïnstrumenteerd met onder water (UW) PDA-sensoren die niet aleen dienden te blijven functioneren tijdens het tot onder water installeren van de palen, maar die ook na een verblijf van 3 maanden in zout water op 40 m diepte nog altijd functioneel dienden te zijn voor de tweede meetcampagne. Met de volledig door Allnamics vervaardigde en geleverde instrumentatie is dit gelukt, met 0,0% sensor-uitval. Allnamics is door Bilfinger ook ingeschakeld voor uitvoering en uitwerking van de diverse dynamische en statische metingen aan de testpalen.

Voor meer informatie over dit project, zie onderstaande foto’s en een film gemaakt door SAL Offshore, en als u meer informatie wilt over de PDR of onderwatertesten, neem dan gerust contact met ons op.

Foto 1 : Detail onderwatersensoren voor rek en versnellingsmetingen.

 

Foto 2 : Aansluiten sensoren op PDR

 

Foto 3 : Heiframe

 

Foto 4 : Paal met de dubbele sensor sets bij het begin van het hijsen

 

Foto 5 : Paal tijdens het hijsen

 

 

Foto 6 : Menck Hamer

 

Foto 7 : Paal Hei Analyse tijdens het heien

 

Foto 8 : Ophalen kabels na 10 weken op de zeebodem.

 

Foto 9 : Aansluiten kabels aan de meetapparatuur

 

Foto 10 : Aangesloten kabels voor de Statische proefbelasting

 

Foto 11 : Eenvoudige voorstelling van meetsetup

 

Foto 12 : Meetframe voor de statische test

 

Poto 13 : Reactie Frame voor de statische proefbelasting

 

Foto 14 : Onderwater robot (ROV)

 

Foto 15 : Rek en versnellingssensoren op de paal onder water.


At 3:08 our monitoring specialist is checking the sensors.

Start typing and press Enter to search