In november 2012 heeft de Allnamics een cursus gegeven voor ingenieurs van Kasktas op het gebied van Pile Driving Analysis (PDA) en Dynamic Load Testing (DLT). Afgezien van een grondige uitleg van de eendimensionale golftheorie werden de cursisten geïnstrueerd over het praktische aspect van het uitvoeren van dynamische testen. Bij een speciaal testproject hebben de cursisten waardevolle praktische kennis opgedaan, die inmiddels in praktijk is gebracht.

Na het monitoren werd uitgelegd hoe de gegevens dienen te worden uitgewerkt via golfvergelijkingssoftware om de statische capaciteit van de funderingspaal te berekenen.
De cursisten bleken zeer competent te zijn en voltooiden de cursus met succes.

Start typing and press Enter to search

VDA Vibratory Driving Analysis for both onshore and offshore (monopiles)