AllWave Software Package

AllWave Software

Wave Equation Analysis Program (WEAP)

Gebaseerd op de Methode der Karakteristieken

De AllWave Software Package bestaat uit diverse programma’s met als basis de Wave Equation Analysis Program. De AllWave software is gebaseerd op de Methode der Karakteristieken. Dat maakt de software stabiel en nauwkeurig. De AllWave software simuleert golfvoortplanting in de paal en kan worden gebruikt voor diverse toepassingen:

De software kan per onderdeel of als één geheel worden besteld. Als standalone, een netwerk of een Cloud versie. De drivability software van AllWave komt met diverse opties voor automation.
Meer weten? Vraag Peter Middendorp@allnamics.com of Marcel Bielefeld@allnamics.com

AllWave-PDP Software package for driveability for impact hammers
AllWave-VDP Software for driveability for vibratory hammers
AllWave-DLT Software for Signal Matchen of DLT/PDA Signals
AllWave-RLT Rapid Load Test Simulation Program
AllWave-SIT is the software program for stress wave signal matching analysis of SIT signals for a quantitative interpretation
Funderingsonderzoek door Allnamics: visuele inspectie van een funderingspaal
Funderingsonderzoek: Een medewerker van Allnamics voert visuele inspectie van een funderingspaal uit

Heipredicties met AllWave-PDP

Heipredicties worden uitgevoerd om het heigedrag te voorspellen.

Door vooraf een Heivoorspelling met AllWave-PDP uit te voeren, kan een efficient heimiddel worden geselecteerd en uitvoeringsproblemen worden voorkomen. Voor onshore en offshore constructies. Voor prefab betonpalen, stalen buispalen en monopalen een absolute must.

Lees meer over AllWave-PDP.

INTRILPREDICTIES met AllWave-VDP

Wat voor heien met een heihamer kan, kan ook voor een trilblok: het voorspellen van het intrilgedrag van een damwand of paal. Met AllWave-VDP kunnen simulaties worden uitgevoerd hoe de combinatie van paal met trilblok en grond zich zal gedragen. Resultaten van AllWave-VDP intrilpredicties zijn onder meer welke intrildiepte kan worden bereikt en wat de spaningen in de paal zullen zijn.

Lees meer over AllWave-VDP.

AllWave-DLT voor Signal Matching van DLT signalen

Voor het analyseren van metingen van Dynamische Proefbelastingen (DLT, PDA of HSDT). Door het proces van Signal Matching wordt uit de metingen het gedrag van de grond bepaald. Resultaat zijn grondmodellen en bijbehorende parameters op basis waarvan het statisch draagvermogen kan worden bepaald.

AllWave-DLT kan sonderingen inlezen, en wordt ondersteund met AutoMatching.

Lees meer over AllWave-DLT.

AllWave-RLT

Simulatie van de paalbelastingen volgens het principe van Rapid Load Testen. Om de test setup voor Statnamic en StatRapid testen te optimaliseren.

AllWave-SIT voor analyse van Hamertje Tik

AllWave-SIT is de het AllWave programma dat kan worden gebruikt voor een nadere analyse van SIT signalen, van Hamertje Tik metingen. Met de AllWave-SIT software wordt inzicht gekregen in de veranderingen van de impedantie in de paal. Impedantie is een maat voor de diameter en kwaliteit van het beton. Doorsnede veranderingen (impedantie veranderingen) kunnen worden gekwantificeerd, op basis waarvan een gemeten paal beter onderbouwd kan worden goed- of afgekeurd. Om false-negatives en false-positives van Hamertje Tik resultaten te voorkomen.

Lees meer over AllWave-SIT

Image result for youtubeAllnamics on YouTube

Allnamics Geotechnical & Pile Testing Experts

allnamics-silhouette

Start typing and press Enter to search