Voor de Penang Brug in Maleisie, heeft Allnamics in 2010 en 2011 tezamen met haar Maleisische partner Geonamics, Rapid Load Testen uitgevoerd tot een belasting van 65 MN (6500 ton!). De grootste met StatNamic geteste paal had een diameter van 2,3 m en een lengte van 125 m.

De 2de Penang Bridge is de nieuwe brug in aanleg tussen schiereiland Maleisië en het eiland Penang. De brug wordt aangelegd door de Chinese aannemer CHEC (China Harbour).

Om de in het ontwerp benodigde draagvermogens aan te tonen, zijn op verschillende paaltypes (stalen buispalen, gecentrifugeerde betonnen buispalen (spun piles) en boorpalen) zowel statische proefbelastingen, als snelle proefbelastingen uitgevoerd (StatNamic (STN)). De supervisie en rapportage van deze testen is door Allnamics verzorgd. De resultaten van StatNamic zijn uitgewerkt volgens de CUR 230 richtlijn. Bij een snelle proefbelasting worden aan de paalkop de belasting, verplaatsing en versnelling gemeten. Volgens de richtlijn is een test een snelle proefbelasting als wordt voldaan aan de voorwaarde

10 < Tf/(L/cp) ≤ 1000

Waarin Tf de duur van de belasting, L de paal-lengte en cp voortplantingssnelheid van de spanningsgolf in het paalmateriaal. Bij een aantal palen kon aan deze voorwaarde niet worden voldaan en kon niet worden volstaan met alleen maar meten aan de paalkop. Om dit te ondervangen, zijn in deze palen op een aantal niveaus herwinbare extensometers (Glostrext) geplaatst om de rekken te meten, welke zijn omgerekend naar doorsnedekrachten. Op deze wijze kan de paal worden ingedeeld in segmenten, die ieder wel voldoen aan het criterium van snelle proefbelastingen.

De grootste geteste paal was een (offshore) boorpaal met een diameter van 2,3 m en een lengte van 125 m waarop een statarische proefbelasting van 65 MN is uitgevoerd. De resultaten van het paaltestprogramma toonden aan dat aan de ontwerp criteria werd voldaan en dat de palen in staat waren de belastingen naar de draagkrachtige grondlagen over te dragen.

Start typing and press Enter to search

Pile Driving Prediction for Offshore Wind Farms using AllWave-PDP and AllWave-VDP