In Breda zijn kortgeleden StatRapid testen uitgevoerd ter controle van het draagvermogen van CSM panelen, een primeur.

De ontwikkeling van Cosunpark in Breda bestaat uit de herbestemming van het oude hoofdkantoor van de Suikerunie, de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, en de nieuwbouw van vijf appartementengebouwen. Twee van die gebouwen komen op een tweelaags ondergrondse parkeergarage. De parkeergarage wordt gerealiseerd in een gesloten bouwkuip met CSM-wanden.

De hoofdconstructeur H4D heeft gekozen om de gebouwstructuur tevens op CSM-panelen te funderen. Echter, de huidige geotechnische nomen geven onvoldoende houvast voor het bepalen van het draagvermogen en het zettingsgedag.

Daarop werd door de aannemer Ouwehand Bouw Gorinchem besloten om geschiktheidsproeven te laten uitvoeren op proefpanelen. Proefbelastingen van het type StatRapid, het Rapid Load Testen. Hiertoe zijn door Allnamics in twee dagen zes proefbelastingen conform NPR 7201 klasse C, uitgevoerd op dubbele CSM-panelen. Daarbij werd de testbelasting in 6 belastingstappen opgevoerd tot maximaal 11.000 kN. De bijbehorende zetting en elastische vervorming bleken gering te zijn.

Op grond van dit gunstige testresultaat heeft Ouwehand Bouw Gorinchem definitief besloten om CSM-panelen te gebruiken als funderingselementen voor de nieuwbouw. Het succes van deze proefserie laat zien dat paaltesten van grote toegevoegde waarde zijn om ontwerpen te toetsen/valideren en eventueel te optimaliseren.

In Breda zijn kortgeleden StatRapid testen uitgevoerd ter controle van het draagvermogen van CSM panelen, een primeur.

In Breda zijn kortgeleden StatRapid testen uitgevoerd ter controle van het draagvermogen van CSM panelen, een primeur.

 

Start typing and press Enter to search

PDA Testing during pile driving of huge monopiles: the PDR is inside the monopiles without data connection, storing all signals and data on the internal memoy of the PDR