Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


 
 

Allnamics en privacy

Allnamics is een ingenieursbureau die actief is op het gebied van paalfunderingen. Via onze website bieden wij informatie aan over onze producten en diensten aan iedereen die daarin geïnteresseerd is. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.


 
 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij bijvoorbeeld gegevens over je download pas wanneer jij je gegevens daarvoor in het betreffende formulier invult.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • e-mailadres
 • naam
 • bedrijfsnaam
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals bij een download of contactformulier
 • vragen die aan ons worden gesteld en/of meldingen die aan ons worden doorgegeven

 

Doeleinden

Wij verwerken de persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten worden gebruikt):

 • Om de mogelijkheid te bieden wetenschappelijke artikelen te downloaden via onze website en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.
 • Om je te kunnen informeren over nieuwe items op onze website.
 • Om een klacht of reactie op een klacht te verwerken.
 • Voor het benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij gebruikers van de website en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan verbeteren.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (zie ook de alinea Profilering en cookies).
 • Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook de alinea Profilering en cookies).
 • om onze website te verbeteren.

 

Back-up van (persoons)gegevens

Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht de persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen.

Wij leren van beveiligingsincidenten bij andere organisaties en realiseren dat ondanks onze inspanningen zo’n situatie ook ons kan overkomen. Wanneer er een beveiligingsindicent is of als een ICT-systeem crasht, zullen wij onze gegevens, dus ook jouw persoonsgegevens, herstellen. We lopen dan alle verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen na en zorgen dat wij geen persoonsgegevens herstellen die wij niet mogen bezitten.

Wij maken de volgende back-ups:

 • dagelijkse back-ups die wij maximaal 2 dagen bewaren
 • wekelijkse back-ups op tape die wij maximaal 1 maand bewaren


 
 

Verstrekking aan derden

Wij geven de verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo geven we de gegevens door aan de postbezorger om bestellingen te bezorgen. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht om gegevens af te geven.


 
 

Cookies

Bij het verzamelen van gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.


 
 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 10 jaar. Dat wil zeggen dat wij gegevens 10 jaar nadat er actief contact is geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.


 
 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (youtube/linkedin/instagram/etc.). Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.


 
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


 
 

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch 088 – 255 62 64
Maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur
E-mail Via het contactformulier op https://allnamics.com
Post Allnamics
De Trompet 1585, 1967 DB Heemskerk


 
 

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je bij een schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voor gebruiken. Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen. Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.


 
 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


 
 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 augustus 2019.

Start typing and press Enter to search