Op 8 en 9 augustus 2016 heeft Allnamics samen met Fugro en Fides trillingsmetingen verricht bij een testlocatie in Terneuzen.
Bij de locatie stonden panden (die niet meer gebruikt werden) vlakbij een test waarbij grote stalen buizen werden ingetrild en geheid. Dit bood de onderzoekers een mooie gelegenheid om bij deze test onder andere uitgebreide trillingsmetingen uit te voeren en na te gaan of de gebouwen schade zouden oplopen door de extreme trillingen.
De trillingsmetingen zijn uitgevoerd met in totaal 24 systemen aan 4 panden. In totaal zijn 3 palen zowel ingetrild als geheid. De resultaten zijn ter beschikking gesteld aan de SBRCUR commissie belast met het herschrijven van de richtlijn ten aanzien van trillingshinder.

Start typing and press Enter to search