Working on offshore wind farms

Offshore & Windmolen Parken op Zee

In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zocht men in nieuwe gebieden op zee, zoals de Noordzee en anderen zeeën ter wereld, naar olie: het zwarte goud. Door de huidige energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, worden diezelfde gebieden opnieuw onderzocht. Dit maal voor de bouw van windmolenparken.

De ervaringen die zijn opgedaan bij de bouw van offshore olieplatforms, komen nu goed van pas. Ook bij Allnamics. De toen ontwikkelde technieken, worden nu, in modernere vorm, opnieuw ingezet voor de bouw van windmolenparken op zee. Voor zowel ontwerp als uitvoering, voor kwaliteitscontrole en paaltesten. In het bijzonder voor monopiles.

Voor meer informatie over al onze offshore monitoring services, e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

Monopaal

De meeste offshore windmolens zijn gefundeerd op een monopaal. Zoals de naam al zegt, bestaat de fundering slechts uit één paal. Deze paal heeft vaak zeer forse afmetingen. Een doorsnede van een aantal meters tot wel 6 m voor windmolens en meer dan 20 m voor andere toepassingen.

Allnamics is veelvuldig betrokken bij de installatie van monopalen op zee, en daarmee specialist voor hei- en intrilpredicties alsook het monitoren van het installatieproces van monopalen.

Meer weten? e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

Offshore Intrilpredicties

Het intrillen van funderingen is al lang niet meer beperkt tot damwanden. Tot voor kort werden offshore palen en monopalen met een trilblok voorgepoot, waarna een heiblok de paal op diepte heit. Steeds vaker ziet men dat de kracht een trilblok ook verder gaat en wordt menige funderingspaal en monopaal met een trolblok op diepte gebracht.

Een intrilvoorspelling of intrilpredictie (zoals ook bij heipredicties PDP) vooraf, geeft uitsluitsel over de intrilbaarheid (of uittrillen) van een funderingspaal. Daarmee worden problemen tijdens de uitvoering voorkomen en hoge kosten vermeden. Een intrilpredictie geeft zekerheid of het beschikbare trilblok de paal op diepte krijgt en voorkomt daarmee een ‘early refusal’ met bijbehorende extra kosten. En of datzelfde blok een paal kan uittrekken (uittrilpredictie).

De (mono)paal, grond en trilblok wordt met AllWave-VDP in de computer gesimuleerd om zo het gedrag te voorspellen. Daarmee worden verwachtingen uitgesproken over de te bereiken einddiepte, spanningen en zelfs intriltijd of -snelheid. Tegenvallers op de bouwplaats op zee kunnen zo worden voorkomen. En het meest efficiënte trilblok kan worden bepaald.

Zie het voorbeeld van de predictie voor de installatie van een monopile van 20 m diameter met een lengte van 40 m door 8 geschakelde trilblokken, project ‘Octakong ‘.

Voor meer informatie over offshore intrilpredicties e-mail Nicolas Moscoso : moscoso@allnamics.eu of Peter Middendorp : middendorp@allnamics.eu

Vermoeiïngsanalyses, voorspellingen en metingen

Gedurende de levensduur van een windmolen, wordt de paalfundering continue dynamisch belast. Wind, stroom en golven zorgen voor dynamische belastingen welk spanningswisselingen veroorzaken. Vermoeiïng van het staal van de funderingspaal is daarmee een belangrijke ontwerpparameter.

Spanningswisselingen treden ook op tijdens installatie van de paal, of dat nu door heien of intrillen gebeurt. Daarom is analyse van de (mogelijke) vermoeiïngsschade tijdens de installatie van groot belang voor de technische levensduur van een offshore (mono)paal.

Allnamics kan die analyses vorm geven:
1. Voorspellen wat de spanningen en spanningswisselingen tijdens de installatie zullen zijn, gebaseerd op inhei- of intrilpredicties (PDP of VDP)
2. Meten van de werkelijk opgetreden spanningswisselingen tijdens het inheien of intrillen van de funderingspaal of monopaal. Die metingen worden verricht met een PDA of VDA meting. Voor metingen op bijzondere plaatsen kunnen spotmetingen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij overgang van paaldiameters of wanddikte, aansluitingen en kransen.

Voor meer informatie, e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

Offshore Heipredicties

Heipredicties worden uitgevoerd om het heigedrag te voorspellen. Daarmee kunnen onverwachte problemen worden voorkomen. En kan een efficiënt heimiddel worden geselecteerd. Het toe te passen heiblok moet de offshore paal of monopile tenslotte wel op diepte krijgen.

Door vooraf een heivoorspelling te maken, kunnen problemen en de daarmee gepaard gaande hoge kosten tijdens de uitvoering worden voorkomen.
De heihamer moet zwaar genoeg zijn en efficiënt werken, om genoeg energie af te geven om de paal op diepte te krijgen. Tegelijkertijd moeten de spanningen beperkt blijven. De funderingen en monopalen van offshore windturbines worden gedurende de levensduur vooral dynamisch belast, met de kans op materiaalvermoeiïng. De spanningen tijdens de installatie van de paal (de heispanningen) dienen daarom tot geen of beperkte vermoeiïngsschade te leiden.

Door vooraf een Heivoorspelling met AllWave-PDP uit te voeren, worden antwoorden op dit soort vragen gegeven. Voor offshore constructies en monopalen (alsook onshore funderingspalen en damwanden) een absolute must.

Voor meer informatie over al onze offshore heipredicties e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

Offshore Heianalyse PDM / PDA

Offshore constructies zijn doorgaans zwaar en groot. Een extra reden om zeker te zijn dat de fundering ervan veilig en betrouwbaar is. Daarom worden tijdens de installatie van de funderingspalen en monopalen metingen aan de paal verricht. Op deze wijze wordt het volledige installatieproces vastgelegd. Controle op o.a. de kalender (aantal slagen per 0,25 m), spanningen in de paal en de efficiency van de hamer (PDM / PDA) is van cruciaal belang.
Na het heien tijdens een zogenaamde redrive, kan informatie worden verkregen over het draagvermogen. Bij deze DLT (Dynamic Load Test of Dynamisch Proefbelasten) worden signalen verkregen die middels AllWave-DLT Signal Matchen kunnen worden geïnterpreteerd naar het statisch paalgedrag en bijbehorend draagvermogen.

Voor meer informatie, e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

Intrilanalyse (offshore) VDM / VDA

Wanneer de palen niet worden geheid maar naar de funderingdiepte worden getrild, kunnen vergelijkbare metingen als bij de PDM of PDA worden uitgevoerd.
Bij Vibratory Driving Monitoring (VDM) worden uitvoeringsaspecten, gedrag van de paal, van de grond en van het trilblok vastgelegd. Bewaken van uiterste waarden van onder andere spanningen, vermoeiïngsbijdrage, intrilsnelheden, trilblok frequentie en efficiency, e.d. draagt bij aan de algehele kwaliteitscontrole van met trilblokken geïnstalleerde offshore funderingspalen en monopiles.

Voor meer informatie, e-mail Rob van Dorp : vandorp@allnamics.eu

Offshore Dynamisch Proefbelasten

Om de grote offshore palen te testen op draagvermogen wordt veelal gebruik gemaakt van het dynamisch proefbelasten (DLT). Tijdens een redrive worden metingen uitgevoerd, na een setup periode waarbij de waterspanningen weer genormaliseerd zijn. De meetsignalen worden geïnterpreteerd met AllWave-DLT, gebruik makend van de Signal Match techniek.

Offshore Statnamic Testen

Voor de hoge belastingen zoals bij nearshore en offshore funderingsconstructies en monopalen, maakt Allnamics gebruik van de Statnamic testmethode. Met deze testmethode zijn belastingen tot 65 MN en binnenkort tot 150 MN mogelijk.

Wilt u meer weten over Statnamic testen? E-mail Peter Middendorp : middendorp@allnamics.eu

Offshore Monitoring Equipment

Offshore metingen zijn gebaseerd op het data acquisitiesysteem PDR, dat Allnamics heeft ontwikkeld.
De equipment is beschikbaar en bestaat uit:
– De PDR, draadloos acquisitie systeem
– Externe Wi-Fi antenne
– Sensoren voor het meten van rek en versnelling. Zowel in een bovenwater uitvoering , AW sensors, als onder water uitvoering, UW Sensor
– Bevestigingsmaterialen
– Allnamics-PDA meetsoftware
– AllWave-DLT interpretatie software met Signal Matchen
– 24/7 Support door het Allnamics-team
– Training en cursus

Meer weten? E-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

koffer-pdr_allnamics-1600-offshore

Onder Water metingen

Wanneer funderingspalen onder water worden geheid, moeten de sensoren niet alleen waterproof zijn, maar ook de enorme waterdrukken op grote waterdiepte kunnen weerstaan.
Voor deze toepassing heeft Allnamics speciale onder water opnemers, UW-Sensoren, ontwikkeld.

Voor meer informatie, e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

Offshore Paal Instrumentatie

Naast de standaard metingen, biedt Allnamics Offshore Services veel meer monitoring mogelijkheden aan voor het registreren van rekken, spanningen, krachten, vermoeiing en verplaatsingen.
Speciale paal instrumentaties zijn in het verleden al meer dan eens uitgevoerd.

Voor meer informatie over al onze offshore monitoring services, e-mail Joost Bakker : bakker@allnamics.eu

PAPERS EN ARTIKELEN

Allnamics heeft vele bijdragen geleverd aan internationale congressen. Die publicaties zijn beschikbaar via de Allnamics database. Een greep daaruit:

Proefbelastingen op stalen buizen in krijt voor het offshore windpark Baltic 2

Probebelastungen von Stahlrohren in Kreide für den Offshore-Windpark Baltic 2 Auter(s): MBA BSc Thomas Lahrs Dipl.-Ing.; Kurt Fredrich Jaar: 2013 Taal: Duits Waar: Pfahl-Symposium 2013, Braunschweig, Deutschland SAMENVATTING: Die EnBW Erneuerbare Energien GmBH, Hamburg, plant in der südlichen Ostsee die Errichtung des offshore-Windparks Baltic 2 mit 80 Anlagen der 3,6 MW-Klasse. Das Bau-feld befindet sich […]

Herevaluatie van de methode om paalschade te bepalen met behulp van de bètamethode

Re-evaluation of the method to determine pile damage using the Beta Method Auter(s): G. Verbeek; G. Goble Jaar: 2012 Taal: Engels Waar: Proceedings of the IS-Kanazawa, Japan SAMENVATTING: In 1979, a paper was published by Rausche and Goble describing a method to determine damage in driven piles using the Beta Method. Over the years this […]

Paaltesten voor een orkaanbestendige steiger

Pile foundation testing of a hurricane resistant jetty Auter(s): Middendorp, P., Plooy, P.J., Kruit,D.B Jaar: 2008 Taal: Engels Waar: 8th Int. Conf. Application of stress-wave theory to piles, Lisbon SAMENVATTING: To prevent pile driving problems during the construction of a jetty at Grenada a proof testing approach was applied whereby test pile driving was performed […]

Op maat gemaakte oplossingen voor het realiseren van een proefbelasting onder water

Maßgeschneiderte Lösungen zur Realisierung von Pfahlprobebelastungen unter Wasser Auter(s): Merzenich, Benecke, Fischer Jaar: 2015 Taal: Duits Waar: Pfahlsymposium SAMENVATTING: Der spanische Energiekonzern Iberdrola ist derzeit in der Planungsphase des Offshore-Windparks (OWP) Wikinger in der Deutschen Ostsee. In Wassertiefen von ca. 40 m sollen 70 Windturbinen über Jackets und Pfähle fest im Meeresboden verankert werden. Zur […]

Modellering en waarnemingen van heien met Vibro Hammers in Fraser River Delta-bodems

Modeling and Observations of Pile Installation using Vibro Hammers in Fraser River Delta Soils Auter(s): Tara, D., Middendorp.P., Verbeek, G.M. Jaar: 2014 Taal: Engels Waar: 22nd Vancouver Geotechnical Society Symposium, Vancouver, Canada INTRODUCTIE: There has been significant recent interest in the use of vibratory drivers/vibro hammers to install piles in offshore and nearshore applications around […]

Wrijvingsmodel voor zand uit statische en dynamische laboratorium testen

Skin friction models for sand from static and dynamic laboratory load tests. Auter(s): Middendorp,P., van Brederode, P.J. Jaar: 1984 Taal: Engels Waar: 2nd International Conference on The Application of Stress Wave Theory on Piles, Stockholm, Sweden Proc SAMENVATTING: The behaviour of a foundation pile during impact loading can be measured or it may be simulated […]

Een digitale aanpak van akoestisch doormeten van funderingspalen

A digital approach to sonic pile testing Auter(s): Reiding, F.J., Middendorp, P., P.J. van Brederode Jaar: 1984 Taal: Engels Waar: 2nd International Conference on Stress Waves, The Hague, Netherlands Proceedings SAMENVATTING: Artikel over het digitaliseren van SIT metingen. Download U kunt het hele artikel hier downloaden, na het opgeven van uw naam en e-mail adres. […]

Hydroblok en verbeterde heianalyse

Hydroblok and Improved Pile Driving Analysis Auter(s): Voitus van Hamme, G.E.J.S.L. Jansz, J.W. Bomer H.,and Arentsen, D. Jaar: 1974 Taal: Engels Waar: De Ingenieur Vol. 86, no. 8 SAMENVATTING: In a previous article a description of a number of features of the Hydroblock has been given, in particular the properties of the hydroblock have been […]

Op het snijvlak van palen heien en palen testen

At the cutting edge of pile driving and pile testing Auter(s): Middendorp, P., Verbeek, G. Jaar: 2012 Taal: Engels Waar: 9th International Conference on Testing and Design methods for Deep Foundations; Kanasawa, Japan SAMENVATTING: The worldwide challenges to achieve a greener planet, better communications, cost effective and fast means of transportation, and the protection against […]

Heipaal analyse & Trilblokken een haalbare combinatie

Pile Driving Analysis & Vibro Hammers A Viable Combination Auter(s): Verbeek G.;Middendorp P.; van Dorp R.; Tara D. Jaar: 2013 Taal: Engels Waar: Presentation SuperPile 2013, Minneapolis, MN SAMENVATTING: Presentatie gehouden bij de conferentie SuperPile 2013 in Minneapolis, MN. Download U kunt het hele artikel hier downloaden, na het opgeven van uw naam en e-mail […]

Installatie van Monopalen door Vibrohammers voor het Riffgat-project

Installation of Monopiles by Vibrohammers for the Riffgat Project Auter(s): de Neef, L.; Middendorp, P.; Bakker, J. Jaar: 2013 Taal: Engels Waar: Pfahlsymposium Proceedings of the Institute for Soil Mechanics and Foundation Engineering, Technische Universität Braunschweig, Germany SAMENVATTING: The successful installation of 22m diameter steel tubular piles/caissons by vibratory hammers in China in 2011 resulted […]

Snelle Paaltesten in Barcelona

Pruebas de carga rápida de pilotes en Barcelona Auter(s): Moscoso del Prado Mazza; Fernández Tadeo; Bielefeld; Jaar: 2018 Taal: Spaans Waar:: Obras Urbanas sept – oct 2018 nr 71 – Page 42-46 Samenvatting: De eerste Rapid Load Tests in Spanje werden uitgevoerd in 2017, in de haven van Barcelona. Deze moderne methode, wereldwijd gestandaardiseerd, is […]

Recente ontwikkelingen van Rapid Load Testing in Azië en Europa

Recent advances of rapid load testing in Asia and Europe Auteur(s): Chew, S.H.; Middendorp, P.; Bakker J.; Chua G. Jaar: 2015 Taal: Engels Waar: Polytechnisch tijdschrift, editie bouwkunde, wegen en waterbouw INTRODUCTION Rapid Load Testing (RLT), by which a quasi-static load is applied to a foundation pile, is used increas- ingly as an alternative to […]

Over de werking van het dieselblok

Auteur(s): Voitus van Hamme Jaar: 1981 Taal: Nederlands Waar: Proefschrift, TU-Delft INLEIDING: In dit proefschrift wordt de werking van het dieselblok beschreven en de theorie van heien. Ook worden veld metingen getoond en geanalyseerd. Het proces van het dieselblok wordt opgesplitst in 8 fasen: 1. vallen en gas uitblazen; 2. compressie; 3. de stoot, 4. […]

Van Mini- tot Gigapalen

Auteur(s): Middendorp P., van Dorp R. Jaar: 2012 Taal: Nederlands Waar: Geotechniek Funderingsdag 2012 special INLEIDING: Het thema ‘Funderingen in Beweging’ is voor Allnamics in de korte periode van haar bestaan sinds 2010, zowel letterlijk als figuurlijk de praktijk geweest voor meerdere nationale en internationale projecten op het gebied van Mini- tot Giga-palen. Hierbij kan […]

Om en om renovatie van paalfunderingen voor woningen in Zaanstad

Auteur(s): Ad Offenberg Jaar: 1981 Taal: Nederlands Waar: Polytechnisch tijdschrift, editie bouwkunde, wegen en waterbouw INLEIDING In dit artikel wordt een beeld gegeven van de wijze waarop een houten paalfundering werd aangevuld met betonpalen bij een renovatie in Zaandam. Omdat het hier voornamelijk om de fundering ging, vond men een oplossing waarbij circa vijftig procent […]

allnamics-silhouette

Start typing and press Enter to search