Assessment of vibration-sensitive foundations according to the new SBR Vibration Directive Damage to buildings: 2017

Beoordeling van trillingsgevoelige funderingen volgens de nieuwe SBR Trillingsrichtlijn A Schade aan gebouwen: 2017

Author(s):

Hölscher, de Lange, Snetlage, van Delft

Year:

2018

Language:

Dutch

Where:

Geotechniek Jaargang 22 Nummer 3

CONCLUSION (Dutch):

Op basis van nieuwe inzichten is bij de herziening van de SBR Trillingsrichtlijn A Schade aan gebouwen:2017 is het onderdeel schade aan de fundering verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het toevoegen van een criterium voor de maximale trillingssnelheid aan het bestaande criterium voor de maximale versnelling. De veiligheidsfactoren zijn in lijn gebracht met de aanpak voor directe schade, De gewijzigde richtlijn is toegepast op een case met een uitgebreide meting. De verschillen tussen een indicatieve, beperkte en uitgebreide meting voor schade aan de fundering is toegelicht. In veel gevallen zal de versnelling de maatgevende variabele zijn.


DOWNLOAD:

You can download the entire article here, after entering your name and e-mail address

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search