Analysis of vibrations from a source at a certain depth

Analyse van trillingen ten gevolge van een bron op enige diepte

Author(s):

van Delft M.C.H.

Year:

1995

Language:

Dutch

Where:

Afstudeeropdracht TU-Delft

INTRODUCTION:

In dit verslag is een half oneindig lineair elastisch model bekeken met daarin een trillings-bron op enige diepte. De verplaatsingen aan het oppervlak van dit model zijn berekend voor een statische situatie en voor dynamische situatie. Tevens is gekeken naar de validatie en toepassing van de berekende waarden in de praktijk.

Het voordeel van het gemaakte model is dat het een analytische oplossing is die in staat is een absolute waarde te berekenen voor de verplaatsingen aan het oppervlak. Dit in tegenstelling tot andere berekeningsmethoden welke geschaald moeten worden met een praktijkmeting.

Vooralsnog moet geconcludeerd worden dat het model niet de verwachte absolute waarden geeft aan het oppervlak. Oorzaak hiervan kan zijn dat het model niet het juiste mechanisme bezit om de verplaatsingen aan het oppervlak ten gevolge van het heien te berekenen. De berekende relatieve waarden zijn echter zeer interessant omdat het model bij korte afstanden tot de bron, ook wel near-field genoemd, nog steeds reële waarden geeft. Dit in tegenstelling tot andere oplossingen die voor het near-field geen goede benadering geven.


DOWNLOAD:

You can download the entire article here, after entering your name and e-mail address

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search